COM(2015)11 EU
Ontwerp-gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2015 in verband met het voorstel voor een Europees fonds voor strategische investeringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015 IN VERBAND MET HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN EN TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN (EU) NR. 1291/2013 EN (EU) NR. 1316/2013

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET N° 1 TO THE GENERAL BUDGET 2015 ACCOMPANYING THE PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS AND AMENDING REGULATIONS (EU) N°1291/2013 AND (EU) N°1316/2013
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2015)11 NLEN
Extra COM-nummers COM(2015)11
Raadsdocument i 9876/15
Celex-nummer i 52015DC0011

2.

Key dates

Document 13-01-2015
Online publicatie 14-01-2015
Besluit 07-07-2015; 32015B1766

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.