Meer geld voor menselijke maat bij UWV

Met dank overgenomen van R.A. (Roos) Vermeij i, gepubliceerd op donderdag 23 juni 2016, 9:07.

Iedereen moet gelijke kansen hebben in de zoektocht naar een baan. Veel werkzoekenden kunnen, om diverse redenen, niet uit de voeten met de digitale dienstverlening door het UWV, de instantie die mensen helpt weer aan een baan te komen. Of het nu gaat om het werken met te ingewikkelde formulieren of een gebrekkige toegang tot internet, veel mensen lopen aan tegen digitale obstakels en blijven zo onnodig lang vastzitten in procedures. En dat terwijl ze zitten springen om weer aan het werk te kunnen. Dat is voor de PvdA onacceptabel.

In november 2015 pleitte ik daarom in de Tweede Kamer voor meer persoonlijk maatwerk bij het UWV. De dienstverlening van het UWV moet werkzoekenden helpen en niet frustreren. En met succes. Het kabinet stelde na mijn oproep 38 miljoen euro extra beschikbaar voor persoonlijke dienstverlening bij het UWV. En dat is mooi nieuws, want ook het CPB stelde onlangs dat begeleiding en bemiddeling het meest effectieve middel is om weer aan het werk te komen.

Ik ben dan ook blij dat minister Asscher heeft aangekondigd dat er wederom meer geld vrij wordt gemaakt voor de persoonlijke begeleiding van werkzoekenden. Het kabinet stelt vanaf volgend jaar ieder jaar 160 miljoen euro voor maatwerk beschikbaar. Dat is niet alleen goed nieuws voor werkzoekenden, maar uiteindelijk ook voor de staatskas in de vorm van minder uitkeringen.

Werk emancipeert, geeft mensen zelfrespect en zorgt voor een beter leven. Iedereen die werk zoekt moet zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. En het UWV moet daarbij behulpzaam zijn en geen onbedoelde sta-in-de-weg. Met het extra budget voor een persoonlijke benadering zullen meer mensen een snellere toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Zo staat de ondersteuning aan werkzoekenden weer naast de mensen en komen mensen sneller aan een baan.