Betere bescherming van onze pensioenfondsen

Met dank overgenomen van R.A. (Roos) Vermeij i, gepubliceerd op maandag 4 juli 2016, 16:08.

De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen na pensionering. Dit geldt voor de gepensioneerden van nu maar ook voor alle mensen die nog met pensioen zullen gaan. Wij zetten ons daar al jaren voor in. Juist daarom hebben wij afgelopen week ingestemd met de nieuwe EU-pensioenrichtlijn. Want ondanks alle spookverhalen hierover, regelt deze richtlijn dat pensioenfondsen en de belangen van hun deelnemers beter worden beschermd.

Bovendien wordt het voor pensioenfondsen lastiger om naar het buitenland te verkassen, en krijgen de deelnemers meer zeggenschap. Dat is in het belang van u en alle andere (toekomstig) gepensioneerden. Het is daarom ook niet gek dat onze toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, en de FNV deze richtlijn ook steunen.

Bij besluiten over pensioenen ga je niet over één nacht ijs. Dat hebben we nu dus ook niet gedaan. Er wordt over deze Europese Richtlijn (de zogenoemde IORP-II richtlijn) al drie à vier jaar gesproken. Ikzelf had de eer om naast de heer Omtzigt (CDA) tweede rapporteur te zijn. Als rapporteur kan ik dus bevestigen dat de richtlijn de afgelopen jaren meermaals besproken is de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Alle woordvoerders van de verschillende partijen in de Kamer waren op de hoogte. En door de inzet van bijna alle partijen is deze richtlijn in de loop van de jaren ook ingrijpend gewijzigd.

Zo stond er aanvankelijk in de richtlijn een groot deel over buffers bij pensioenfondsen. Dat deel is er onder druk van Nederland en andere landen uitgehaald. Waarom? Eigenlijk heel eenvoudig: wij gaan in ons land zelf over de financiële eisen aan de pensioenfondsen. Dat was voor iedereen helder; regering, Tweede Kamer en de pensioensector zelf hebben gezamenlijk opgetrokken.

Ook is er namens alle partijen in de Tweede Kamer een brief verstuurd aan de staatssecretaris met daarin de eis dat DNB als toezichthouder een veto zou krijgen bij een eventuele verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland. Dat is gelukt, en in de richtlijn opgenomen. Onze toezichthouder kan een verhuizing, in tegenstelling tot de huidige situatie, dus tegenhouden. Kortom, een flinke stap vooruit, want het dient het belang van ons allen.

Wellicht ten overvloede: de pensioensector zelf, uw pensioenfonds en dat van mij, heeft echt geen behoefte (zeker nu niet) aan extra EU-regels. Zij waren dus ook heel kritisch op eerdere versies van de richtlijn. Echter, ook zij kunnen zich vinden in het uiteindelijke resultaat en hebben ons dat ook tevoren laten weten. Ik verwijs u daarom ook graag naar de website van de Pensioenfederatie, en naar bijvoorbeeld het positieve commentaar van het grote pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De PvdA blijft opkomen voor een goed pensioen voor iedereen. Met de afspraken die nu zijn gemaakt steunen we onze pensioenfondsen en beschermen we de belangen van hun deelnemers.