Kleine pensioenpotjes samenvoegen

Met dank overgenomen van R.A. (Roos) Vermeij i, gepubliceerd op woensdag 23 november 2016.

Iedereen verdient, ook na pensionering, een fatsoenlijk inkomen. Alle kleine beetjes helpen daar bij. Daarom ben ik blij dat staatssecretaris Klijnsma overeenstemming heeft bereikt met werkgevers, vakbonden, pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid om vanaf 1 januari 2018 alle pensioenpotjes van een werknemer die dan verandert van baan automatisch mee te laten gaan naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever.

Hierdoor blijft gewaarborgd dat pensioengeld ook écht pensioengeld blijft.

Werkenden gaan zo meer pensioen opbouwen. Dit vindt de PvdA belangrijk, zeker met het oog op de toekomst na pensionering.

Nu kunnen kleine pensioenen met een bedrag lager dan 466 euro per jaar nog afgekocht worden door de pensioenuitvoerder. Hierdoor krijgen werkenden een eenmalige uitkering van de pensioenuitvoerder. Dit is voor de uitvoerder voordelig; dat scheelt immers in de registratie en in de administratiekosten. Echter, werkenden bouwen hierdoor minder pensioen op voor de oude dag. Dit is onwenselijk en kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand die telkens in flexcontracten werkt bijna geen pensioen opbouwt. Daarnaast zorgt het voor een versnippering van de pensioenpotjes. Onduidelijkheid is dan het gevolg. Verder is bekend dat kleine pensioenen vooral opgebouwd worden bij pensioenfondsen in de schoonmaak, detailhandel, glazenwasserij en in de landbouw. Juist deze mensen, die dag in en dag uit keihard werken, als boer, schoonmaker of glazenwasser verdienen na pensionering een goed inkomen. Het afkopen van hun pensioen past hier niet in.

De oplossing van de staatssecretaris en het pensioenveld is dan ook broodnodig. Het zorgt ervoor dat kleine pensioenpotjes die vanaf 2018 opgebouwd worden automatisch meegaan. Daarbij moet het ontvangende pensioenfonds het pensioenpotje accepteren. En pensioenfondsen mogen straks niet zonder instemming van de deelnemer een pensioenpotje afkopen.