Bevries toetredingsgesprekken met Turkije tijdelijk

Met dank overgenomen van M.E. (Marit) Maij i, gepubliceerd op woensdag 30 november 2016.

De mensenrechtensituatie in Turkije verslechtert met de dag. Parlementariërs worden opgepakt, de persvrijheid wordt ingeperkt en rechters worden ontslagen. Ondanks diplomatieke druk gaat president Erdogan steeds verder. Het is tijd voor een duidelijk signaal richting Turkije. Daarom heb ik er vandaag voor gepleit dat Europa eensgezind de toetredingsgesprekken met Turkije tijdelijk stil legt.

De recente acties van president Erdogan druisen in tegen de rechtsstaat en staan haaks op de gedeelde Europese waarden. De toetredingsgesprekken met Turkije bevinden zich daardoor al enige tijd, zoals minister Koenders het uitdrukte, in ‘comateuze’ toestand. Van toetreding kan sowieso pas sprake zijn als Turkije aan alle voorwaarden voldoet. Een Turks EU-lidmaatschap is daardoor verder weg dan ooit.

Tegelijkertijd mogen wij alle mensen die nu onderdrukt worden, zoals journalisten, rechters, advocaten en leden van de oppositie, niet de rug toekeren. Wij staan zij aan zij met alle Turken die hopen op het herstel van de rechtsstaat, van de democratie en van de mensenrechten. Daarom zijn wij ook tegen het formeel opschorten van de gesprekken met Turkije. Dat is namelijk een formeel besluit, waarna de gesprekken eventueel ook weer formeel moet worden opgestart. De PvdA wil de banden met Turkije niet doorknippen, maar een stevig signaal afgeven, en tegelijkertijd in gesprek blijven over rechtsstaat en mensenrechten.

Minister Koenders heeft toegezegd dat hij in Europa gaat pleiten voor het tijdelijk bevriezen van de gesprekken. Als alle Europese landen dat gezamenlijk uitspreken is dat een duidelijk signaal richting Erdogan: zijn acties en de mensenrechtenschendingen zorgen ervoor dat een lidmaatschap van de EU steeds verder achter de horizon verdwijnt. Hopelijk voelt Turkije nu de noodzaak om te stoppen met het uithollen van de rechtsstaat en de democratie. Zodat een stap terug nu, straks een stap vooruit blijkt te zijn.