Bezwaren rond Oekraïne-verdrag adresseren

Met dank overgenomen van M.E. (Marit) Maij i, gepubliceerd op maandag 19 december 2016.

In de campagne rondom het Oekraïne-verdrag is door het tegen-kamp een aantal bezwaren verwoord. Na de uitslag hebben wij daarom gezegd dat het verdrag niet zonder meer kon worden geratificeerd. De regering heeft nu in Europa afgedwongen dat er een gezamenlijke en juridisch bindende verklaring is die aan de verwoorde bezwaren tegemoet komt. Daar ben ik blij mee.

Tijdens de campagne ben ik het hele land door geweest voor debatten over het verdrag. Telkens werden daar dezelfde bezwaren verwoord, door de SP of vanuit de hoek van GeenPeil. De argumenten die werden gebruikt waren dat het verdrag een opmaat zou zijn naar lidmaatschap, ons zou verplichten tot militaire bijstand, zou zorgen voor arbeidsmigratie en dat we miljarden aan corrupte oligarchen zouden geven. Na de uitslag van het referendum stond voor ons vast dat we het verdrag in zijn huidige vorm niet konden ratificeren, maar dat we recht moesten doen aan de bezwaren die tijdens de campagne zijn geuit.

Met de juridisch bindende verklaring die er nu ligt, wordt aan deze bezwaren volstrekt duidelijk en zwart op wit tegemoetgekomen. Het verdrag is geen opmaat naar EU-lidmaatschap, Oekraïners mogen hier niet komen werken, het verplicht ons niet tot militaire bijstand of samenwerking en ook niet tot extra financiële steun. Daarnaast komt er een noodrem: als Oekraïne niet voldoende doet om de corruptie te bestrijden wordt het hele verdrag in de ijskast gezet.

Ik ben blij dat het de regering is gelukt deze juridisch bindende verklaring af te dwingen. De PvdA is altijd voorstander geweest van het verdrag met Oekraïne. Omdat het goed is voor de handel en de democratie, rechtstaat en mensenrechten voor iedereen weer een stapje dichterbij brengt. En niet in de laatste plaats omdat Europa een sterke gezamenlijke lijn moet trekken richting Poetin. Het was een lang en soms uitzichtloos proces, maar de bezwaren die in de campagne naar voren zijn gekomen zijn geadresseerd. Voor de PvdA is nu de weg vrij om het verdrag te kunnen ratificeren.