Europese Commissie vraagt uw mening over subsidieprogramma's

donderdag 11 januari 2018, 14:03

DEN HAAG (PDC i) - De Europese Commissie i heeft op 10 januari in zes sectoren consultatierondes geopend over de subsidieprogramma's onder de nieuwe meerjarenbegroting (vanaf 2020). Burgers, organisaties en bedrijven met belangen in deze sectoren worden uitgenodigd om door middel van een online enquête feedback te geven op het voorgestelde beleid. Dit kan tussen 10 januari en 8 maart 2018.

Het gaat om de subsidieprogramma's binnen de volgende sectoren:

  • Mobiliteit en Vervoer
  • Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
  • Landbouw en Plattelandsontwikkeling
  • Veiligheid
  • Regionaal beleid en Stadsontwikkeling
  • Migratie

De Commissie hecht grote waarde aan input van burgers en bedrijven. Consultatierondes vormen dan ook een integraal onderdeel bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Door middel van deze raadplegingen wil de Commissie een beeld krijgen waar EU-geld het grootste verschil kan maken. De uitkomsten van de consultaties zullen worden meegenomen bij het opstellen van de volgende meerjarenbegroting.

Zie voor de afzonderlijke enquêtes:

Bron: Europese Commissie, 10 januari 2018