1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 459 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.07.2017  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad Cariforum-EU met betrekking tot de opstelling van een lijst van scheidsrechters.
Besluit com(2017)399
 
19.07.2017  Standpunt EU over een besluit van het EPO-comité EG-oostelijk en zuidelijk Afrika betreffende de toetreding van Kroatië en de lijst van geassocieerde landen en gebieden.
Besluit com(2017)382
 
22.06.2017  Ondertekening van de Overeenkomst met Nieuw-Zeeland over de wijziging van de concessies in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)332
 
22.06.2017  Sluiting van de Overeenkomst met Nieuw-Zeeland over de wijziging van de concessies in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2017)333
 
24.03.2017  Standpunt EU aangaande de wijziging van de frequentie van de toetsing van het handelsbeleid.
Besluit com(2017)137
 
09.11.2016  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met dumping en met subsidiëring uit niet-EU-landen.
Verordening com(2016)721
 
31.10.2016  Standpunt EU in associatiecomité met Oekraïne aangaande aanpassingen van de wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten.
Besluit com(2016)703
 
13.10.2016  Standpunt EU met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van vier subcomités ingesteld bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2016)656
 
10.10.2016  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Moldavië.
Besluit com(2016)649
 
03.10.2016  Ondertekening van de Overeenkomst met Brazilië betreffende de wijziging van de concessies vervat in de lijst van verbintenissen in verband met toetreding Kroatië tot de ...
Besluit com(2016)629
 
03.10.2016  Overeenkomst met Brazilië betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van Kroatië, in verband met haar toetreding tot de EU.
Besluit com(2016)630
 
22.09.2016  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over het verzoek van de VS om een WTO-ontheffing tbv preferentiële behandeling door VS voor producten uit Nepal.
Besluit com(2016)614
 
21.09.2016  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Georgië.
Besluit com(2016)613
 
11.07.2016  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Moldavië.
Besluit com(2016)453
 
05.07.2016  Sluiting van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen wat de daaronder vallende producten betreft.
Besluit com(2016)440
 
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444
 
05.07.2016  Voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)470
 
24.06.2016  Standpunt EU over een WTO-ontheffing voor de VS voor verlenging van het systeem van preferentiële behandeling toegekend aan het vroegere Trustschap van de Pacifische ...
Besluit com(2016)412
 
16.06.2016  Standpunt in het Associatiecomité EU-Jordanië over een wijziging van protocol nr. 3 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip "producten van ...
Besluit com(2016)403
 
26.05.2016  Standpunt EU in het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EU met betrekking tot de instelling van een Speciale Commissie landbouw en visserij.
Besluit com(2016)286
 
29.04.2016  Standpunt EU over het verzoek van de EU om verlenging van de WTO-ontheffing inzake de autonome preferentiële regeling voor de Westelijke Balkan.
Besluit com(2016)233
 
18.04.2016  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Moldavië.
Besluit com(2016)211
 
04.04.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst met Colombia en Peru in verband met de toetreding van Ecuador.
Besluit com(2016)173
 
08.03.2016  Overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA).
Besluit com(2016)122
 
03.03.2016  Machtiging tot ondertekening van een overeenkomst met Uruguay betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van Kroatië.
Besluit com(2016)94
 
03.03.2016  Overeenkomst met Uruguay betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van Kroatië, in verband met hun toetreding tot de EU.
Besluit com(2016)103
 
03.02.2016  Wijziging van de regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder overeenkomsten of invoerregelingen van de Unie.
Verordening com(2016)44
 
26.01.2016  Standpunt EU voor de WTO over het verzoek van Jordanië om een WTO-ontheffing met betrekking tot de overgangsperiode voor de afschaffing van zijn uitvoersubsidieprogramma.
Besluit com(2016)22
 
22.01.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de economische partnerschapsovereenkomst met de SADC-EPO-staten.
Besluit com(2016)8
 
16.12.2015  Overeenkomst met China betreffende de wijziging van de concessies mbt GATT vervat in de lijsten van verbintenissen van Kroatië, in verband met haar toetreding tot de EU.
Besluit com(2015)654
 
16.12.2015  Machtiging tot ondertekening overeenkomst met China betreffende wijziging van de concessies mbt GATT vervat in de lijst van verbintenissen van Kroatië ivm toetreding tot ...
Besluit com(2015)653
 
30.11.2015  Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten.
Verordening com(2015)583
 
20.11.2015  Standpunt in de Associatieraad EU-Moldavië.
Besluit com(2015)581
 
14.10.2015  Standpunt EU bij de Wereldhandelsorganisatie over goedkeuring voor een unilaterale, ruime preferentiële behandeling voor dienstverleners uit de minst ontwikkelde landen.
Besluit com(2015)501
 
06.10.2015  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over verlenging van moratoria op douanerechten op elektronische transmissies en op klachten, geen verband houdend met ...
Besluit com(2015)483
 
01.10.2015  Standpunt EU in de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Liberia tot de WTO.
Besluit com(2015)469
 
22.09.2015  Standpunt namens de EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over het verzoek van de VS om een WTO-ontheffing met het oog op de verruiming van het ...
Besluit com(2015)464
 
16.09.2015  Standpunt EU in het subcomité Handel en duurzame ontwikkeling en het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken ikv de associatieovereenkomst met ...
Besluit com(2015)456
 
10.09.2015  Standpunt EU over het verzoek van ontwikkelingslanden betreffende TRIPS-verplichtingen inzake geneesmiddelen.
Besluit com(2015)426
 
31.07.2015  Standpunt van de EU ten aanzien van het reglement van orde van het EPO-comité als bedoeld in de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Centraal-Afrika.
Besluit com(2015)381
 
23.07.2015  Standpunt voor EU-lidstaten m.b.t. door WTO-leden gemelde preferenties voor diensten en dienstverleners uit de minst ontwikkelde landen buiten artikel XVI GATS.
Besluit com(2015)356
 
01.07.2015  Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie over de toetreding van Kazachstan tot de WTO.
Besluit com(2015)322
 
10.06.2015  Toepassing van de regelingen voor goederen uit bepaalde ACS-staten, die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van een economische partnerschapsovereenkomst.
Verordening com(2015)282
 
26.05.2015  Wijziging in uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Midden-Amerika.
Verordening com(2015)220
 
11.05.2015  Standpunt EU in het krachtens de associatieovereenkomst met Moldavië ingestelde subcomité Handel en duurzame ontwikkeling.
Besluit com(2015)197
 
14.04.2015  Uitvoering vrijwaringsclausule en antiontwijkingsmechanisme mbt de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties opgenomen in de Associatieovereenkomst met Moldavië.
Verordening com(2015)154
 
14.04.2015  Uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst met ...
Verordening com(2015)155
 
06.02.2015  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten.
Verordening com(2015)45
 
30.01.2015  Standpunt EU over het verzoek van de VS om een WTO-ontheffing voor voortzetting en verruiming van het toepassingsgebied van de Caribbean Basin Economic Recovery Act van ...
Besluit com(2015)33
 
08.01.2015  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne.
Besluit com(2015)5