Brexit: Europese Commissie publiceert ontwerp van artikel 50-terugtrekkingsakkoord

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 28 februari 2018.

De Europese Commissie i heeft vandaag het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie i en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord giet het gezamenlijk verslag van de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van 8 december 2017 over de tijdens fase 1 van de onderhandelingen geboekte vooruitgang in een juridische vorm en bevat voorstellen voor openstaande terugtrekkingskwesties die in dat verslag worden vermeld, maar niet in detail zijn behandeld. Daarnaast bevat het bepalingen over de overgangsperiode, op basis van de op 29 januari 2018 door de Raad (artikel 50) vastgestelde aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord bestaat uit zes delen betreffende inleidende bepalingen, de rechten van burgers, andere met het uiteengaan verband houdende kwesties zoals goederen die vóór de datum van de terugtrekking in de handel zijn gebracht, de financiële regeling, overgangsregelingen en institutionele bepalingen, en een protocol over Ierland / Noord-Ierland. Dit protocol maakt de derde in het gezamenlijk verslag uiteengezette oplossing om een harde grens op het eiland Ierland te voorkomen concreet. Dit is de reserveoptie van het gezamenlijk verslag, die wordt toegepast bij afwezigheid van andere overeengekomen oplossingen. Met dit ontwerpprotocol wordt niet vooruitgelopen op besprekingen over de twee andere opties.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord wordt online gepubliceerd overeenkomstig het transparantiebeleid van de Commissie. De Commissie komt nu met het ontwerp van terugtrekkingsakkoord naar buiten om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om eerst te overleggen met de lidstaten en het Europees Parlement i en vervolgens te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk. Aangezien het terugtrekkingsakkoord moet worden goedgekeurd en geratificeerd voordat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat, is het van belang dat er voldoende tijd is voor onderhandelingen.

Volgende stappen

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord wordt nu ter bespreking toegezonden aan de Raad (artikel 50) en aan de Brexit-stuurgroep van het Europees Parlement en daarna met het oog op de onderhandelingen aan het Verenigd Koninkrijk.

De Europese Raad i (artikel 50) heeft het Verenigd Koninkrijk verzocht meer duidelijkheid te verschaffen over zijn standpunt met betrekking tot het kader van de toekomstige betrekkingen met het oog op zijn bijeenkomst van 22 en 23 maart, waar de Europese Raad naar verwachting aanvullende richtsnoeren zal vaststellen.

Het algehele artikel 50-terugtrekkingsakkoord moet worden gesloten door de Raad (artikel 50), het Europees Parlement en het Verenigd Koninkrijk volgens zijn eigen grondwettelijke vereisten.

Het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie verlaten op 30 maart 2019.

Achtergrond

Op 15 december 2017 heeft de Europese Raad (artikel 50) zich verheugd getoond over de in de eerste fase van de onderhandelingen geboekte vooruitgang zoals die bleek uit de mededeling van de Commissie en uit het gezamenlijk verslag van 8 december 2017.

De Europese Raad riep de Commissie als onderhandelaar van de Unie en het Verenigd Koninkrijk ertoe op de werkzaamheden met betrekking tot alle aspecten van de terugtrekking, ook die welke tijdens de eerste fase niet aan de orde zijn gekomen, te voltooien, de behaalde resultaten te consolideren en te beginnen met het opstellen van de desbetreffende delen van het terugtrekkingsakkoord. De Europese Raad onderstreepte dat de onderhandelingen in de tweede fase enkel kunnen vorderen zolang alle tijdens de eerste fase gedane toezeggingen integraal worden nagekomen en deze zo snel mogelijk getrouw in een juridische vorm worden gegoten.

De richtsnoeren van de Europese Raad (artikel 50) van 29 april 2017, alsook de algemene beginselen en de procedurele regelingen voor het verloop van de onderhandelingen die zijn vastgesteld in de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad van 22 mei 2017, blijven in hun geheel van toepassing op deze fase van de onderhandelingen.

Meer informatie

Tekst van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord

Memo

Onderhandelingsdocumenten en standpuntnota's van de Unie

IP/18/1243

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail