Europarlementsleden betreuren het gebrek aan concrete deals op de Europese Top

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 4 juli 2018.

De resultaten van de Europese Top zijn onbevredigend voor meeste EP-leden, die het gebrek aan vooruitgang inzake asielhervorming en uitdieping van de EMU betreuren.

In een plenair debat met Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk i en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker i, hebben de meerderheid van de sprekers kritiek geuit ten aanzien van de staatshoofden en regeringsleiders omdat deze niet in staat waren een substantieel akkoord te bereiken over de asiel en migratie stromen. Ze maken zich zorgen dat er geen verandering zal komen op het terrein en dat er mensen zullen blijven sterven op de Middellandse zee.

Bij de opening van het debat herhaalde voorzitter Tajani dat het Parlement al lange tijd wacht om de onderhandelingen aan te gaan over de hervorming van de Dublin Verordening, en riep de Raad i op om een standpunt aan te nemen met gekwalificeerde meerderheid. Tajani benadrukte dat het voorstel van het EP een “excellent beginpunt” is gezien het evenwichtig is en breed gedragen binnen de Kamer.

Daarnaast heerst er ook frustratie onder Europarlementsleden gezien, bijna tien jaar na de financiële crisis, EU leiders er niet in slagen om de nodige waarborgen in te bouwen om verdere economische achteruitgang te vermijden.

Je kan het debat hier herbekijken:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/nl/plenary