Europese Raad 28-29 juni 2018

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 28 en 29 juni 2018 heeft een Europese Raad i plaatsgevonden. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i kwamen bijeen.

Op de agenda stond een aantal dringende vraagstukken. Zo werd er gesproken over veiligheid en defensie, innovatie, de nieuwe meerjarenbegroting i en de externe betrekkingen van de Europese Unie (o.a. de handelsoorlog met de VS). Een ander belangrijk agendapunt was het Europees asiel- en migratiebeleid. Ter voorbereiding op dat agendapunt vond op 24 juni een speciale informele Europese top plaats.

Op 29 juni werd ook vergaderd in EU27-samenstelling (alle lidstaten, zonder het Verenigd Koninkrijk) over de Brexit i, en in Eurotopsamenstelling i over de eurozone i.

1.

Conclusies

Internationale handel

De Europese leiders hebben benadrukt dat zij achter de verhoogde importtarieven voor bepaalde Amerikaanse producten staan. De Europese Commissie heeft de heffingen ingesteld als tegenmaatregel op de heffingen op staal en aluminium van president Trump.

Veiligheid en defensie

In bijzijn van Jens Stoltenberg i, secretaris-generaal van de NAVO, hebben de regeringsleiders gesproken over veiligheid en defensie, met name over de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO). De EU wil meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid door meer te investeren in defensie.

Migratie

De EU-leiders hebben gediscussieerd over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Om te voorkomen dat meer bootvluchtelingen naar Europa proberen te reizen, met gevaar voor eigen leven, roept de Europese Raad op om te onderzoeken of het mogelijk is om nauwer samen te werken met betrokken derde landen.

Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat het grensbewakingsagentschap Frontex i meer middelen en een ruimer mandaat krijgt.

Op grondgebied van de EU zullen vluchtelingen worden opgevangen in centra. In deze centra, die op vrijwillige basis worden opgezet, kan op een snelle en veilige manier onderscheid gemaakt worden tussen zij die recht hebben op asiel en economische vluchtelingen die geen recht hebben op asiel en teruggezonden worden.

Innovatie en digitaal

Om een Europese data-economie tot stand te brengen, zijn er meer maatregelen nodig om het gegevensgebruik binnen de EU efficiënter te maken, aldus de Europese Raad. De Europese Raad dringt erop aan om bedrijven betere toegang tot financiering te bieden en de diverse financieringsinstrumenten van onderzoek en innovatie beter te coördineren. Tot slot zal voor het volgende meerjarig financieel kader (2021-2027) een Europese Innovatieraad worden opgericht om baanbrekende innovatie in kaart te brengen en te stimuleren.

Brexit

De regeringsleiders zijn bezorgd over het feit dat er nog geen overeenstemming is gevonden met betrekking tot de positie van Gibraltar na de Brexit. Ook benadrukken ze het belang van een akkoord over een noodoplossing voor Ierland en Noord-Ierland. Ze roepen daarom het Verenigd Koninkrijk op om de standpunten op die gebieden te verduidelijken, en realistische en werkbare voorstellen te presenteren.

Eurotop

De wil is uitgesproken om politieke onderhandelingen te starten over het Europees depositogarantiestelsel. De Eurotop zal bovendien uiterlijk in december 2018 de voorwaarden voor het gemeenschappelijk achtervangmechanisme formuleren en overeenstemming bereiken over de verdere ontwikkeling en hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme.