Europese Raad 17-18 oktober 2018

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 17 en 18 oktober 2018 vond er een Europese Raad i plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i kwamen bijeen. Namens Nederland was minister-president Rutte i aanwezig.

Op 17 oktober spraken de regeringsleiders over de brexit; op 18 oktober stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Migratie
  • Interne veiligheid
  • Buitenlands beleid

Conclusies

Brexit

Het is niet gelukt een compromis te bereiken met het Verenigd Koninkrijk. De grens tussen (het Britse) Noord-Ierland en de republiek Ierland is een van de knelpunten. Besloten werd in principe geen buitengewone top in november bijeen te roepen om de onderhandelingen af te ronden, tenzij tussentijds een doorbraak is bereikt.

Migratie

Om illegale migratie te voorkomen moet de strijd tegen mensensmokkelnetwerken worden opgevoerd. De onlinecommunicatie van smokkelnetwerken moet worden verstoord. Er moet meer worden ingezet op het bevorderen van daadwerkelijke terugkeer.

Interne veiligheid

De EU zal meer doen tegen zowel hybride dreigingen en cyberdreigingen als chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. De Europese Raad wil maatregelen tegen desinformatie, onder meer in het kader van de komende Europese verkiezingen. Daarbij moeten de grondrechten worden gerespecteerd.

Om radicalisering en terrorisme te voorkomen, moet de verspreiding van terroristische online-inhoud worden bestreden. Betere uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal is nodig. Overwogen wordt het het Europees Openbaar Ministerie i ook bevoegdheden te geven op het terrein van grensoverschrijdende terroristische misdrijven.

Buitenlands beleid

De Europese Raad wil de samenwerking tussen de EU en Afrika intensiveren. Deze klimaatconferentie van december 2018 in Polen moet resulteren in de vaststelling van ambitieuze en alomvattende uitvoeringsregels voor de Overeenkomst van Parijs i.

1.

Meer informatie