17th EU-Canada Summit to take place in Montreal - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

17th EU-Canada Summit to take place in Montreal

Berlaymontgebouw
datum 17 juli 2019 - 18 juli 2019
plaats Montréal, Canada
aanwezigen D.F. (Donald) Tusk i, A.C. (Cecilia) Malmström i, J.C. (Jean-Claude) Juncker i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Voornaamste agendapunten

De leiders van de EU en Canada komen in Montreal bijeen om de betrekkingen tussen beide partijen te versterken en nieuwe terreinen voor samenwerking te bespreken.

Als gelijkgestemde partners zullen de EU en Canada herhalen dat zij allebei gehecht zijn aan multilateralisme en op regels gebaseerde handel. Zij zullen onderstrepen dat zij onverkort vasthouden aan de Overeenkomst van Parijs, en zullen pleiten voor verdere inspanningen om de klimaatverandering te stuiten.

Op de top zullen de leiders van beide partijen spreken over strategische samenwerking rond mondiale uitdagingen, onder meer op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Op de agenda staan ook buitenlandse kwesties en veiligheids­vraagstukken.

 • Achtergrondnota

  ×

  Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

  EN

Infographic - EU-Canada trade deal removes barriers and fuels growth

Zie volledige infographic

Wie zal de top bijwonen?

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, vertegenwoordigt de EU. Ook Cecilia Malmström, commissaris voor Handel, zal deelnemen aan de top.

Canada zal worden vertegenwoordigd door premier Justin Trudeau.

Bilaterale betrekkingen en handel

De leiders zullen ertoe oproepen het op regels gebaseerde multilaterale handels­systeem, met als hoeksteen de Wereld­handels­organisatie (WTO), te verdedigen.

Beide partijen zullen naar verwachting toezeggen dat zij de vrijhandels­overeenkomst EU‑Canada, de "CETA", volledig zullen uitvoeren. Het akkoord wordt voorlopig toegepast sedert september 2017.

Klimaat en energie

Verwacht wordt dat de EU en Canada zullen onderstrepen dat zij duidelijk vasthouden aan de Overeenkomst van Parijs, waarbij zij alle partijen ertoe zullen oproepen die overeenkomst onverkort uit te voeren.

De EU en Canada zullen naar verwachting ook bespreken hoe de impact van de klimaatverandering kan worden beperkt en hoe de biodiversiteit, het Arctisch gebied en de oceanen kunnen worden beschermd.

Buitenland en veiligheid

De leiders zullen waarschijnlijk spreken over kwesties in verband met het buitenlands en veiligheidsbeleid, waaronder:

 • de Krim en de Zee van Azov
 • het nucleair akkoord met Iran (JCPOA)
 • de crisis in Venezuela
 • de situatie in Syrië

De EU en Canada zullen zich ook beraden op samenwerking op terreinen zoals migratie, cyberdreigingen en terrorisme­bestrijding.

Mondiale vraagstukken

De EU en Canada zullen bevestigen dat zij beide hechten aan mensenrechten en democratie.

Zij zullen bespreken hoe sociale insluiting, gendergelijkheid en inclusieve groei verder kunnen worden bevorderd.

De partijen zullen naar verwachting herhalen dat zij vastbesloten zijn de samenwerking inzake wetenschap, technologie en innovatie, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, op te voeren.

Programma (lokale tijd)

17/07/2019

15:15

Verwelkoming door Justin Trudeau, premier van Canada

15:25

Bezoek aan de haven van Montreal

18:30

Diner op uitnodiging van premier Trudeau

18/07/2019

09:00

Bijeenkomst van de leiders

09:30

Plenaire sessie

11:45

Plechtige ondertekening van het Oceaanpartnerschap EU-Canada

11:50

Gezamenlijke persconferentie

Zie ook


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...