Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW) - 19 mei 2022

donderdag 19 mei 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Infrastructure and Water Management (IW)

Besluiten bij: 35386 - Initiatiefvoorstel Invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Besluiten bij: 35608 - Initiatiefvoorstel Schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Besluiten bij: 35925 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2022

Besluiten bij: 30872 - Landelijk afvalbeheerplan

Besluiten bij: 35925 A - Vaststelling begroting Mobiliteitsfonds 2022

Besluiten bij: 29984 - Spoor: vervoer- en beheerplan

Besluiten bij: 33652 - Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Besluiten bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Besluiten bij: 32668 - Structuurvisie ZuidasDok

Besluiten bij: 29665 - Evaluatie Schipholbeleid

Besluiten bij: 31936 - Luchtvaartbeleid

Besluiten bij: 31409 - Zee- en binnenvaart

Besluiten bij: 30175 - Luchtkwaliteit

Besluiten bij: 30015 - Bodembeleid

Besluiten bij: 27858 - Gewasbeschermingsbeleid

Besluiten bij: 26442 - Legionella

Besluiten bij: 32670 - Voortgang Natura 2000

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 21109 - Uitvoering EG-Richtlijnen

Besluiten bij: 29398 - Maatregelen verkeersveiligheid

Besluiten bij: 32852 - Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Besluiten bij: 35267 - Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Besluiten bij: 32698 - Hoogwaterbeschermingsprogramma

Overige besluiten: