Kamerbrief actualisatie Staat van de Unie

dinsdag 20 september 2022, 17:30

DEN HAAG (PDC i) - Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft een update gegeven van de Staat van de Europese Unie i. De vaste commissie voor Europese Zaken in de Tweede kamer had hierom gevraagd.

De actualisatie van 20 september volgde op een Kamerbrief van 28 april, waarin het Kabinet terugblikte op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie i en een visie presenteerde op de Europese agenda van het komende jaar. Bij de actualisatie leverde het kabinet ook een appreciatie van de Staat van de Unie-speech van Europese Commissievoorzitter Von der Leyen i.

Het kabinet gaf in de brief aan dat het zich aansluit bij de analyse van Von der Leyen dat Europa zich op een belangrijk punt begeeft door de verschillende crises die tot onzekerheid leiden bij Europese burgers. Het kabinet onderstreepte het belang van eenheid binnen de Unie betreffende de situatie in Oekraïne en andere uitdagingen.

Daarnaast blijft het kabinet erop aandringen dat het wetgevingspakket Fit-for-55, dat onder de Europese Green Deal i valt, zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd omdat de Russische inval in Oekraïne grote gevolgen heeft voor de Europese energievoorziening. Ook heeft het kabinet van de Commissie het advies overgenomen om Oekraïne, Moldavië en Georgië het perspectief te geven op EU-lidmaatschap. Bovendien blijft het kabinet gecommitteerd om Noord-Macedonië en Albanië te ondersteunen op hun weg richting toetreding.

In de actualisatie vermeldde het kabinet dat de Kamer over besluiten in verschillende beleidsterreinen al is geïnformeerd. Het betreft hier onder meer het versterken en stabiliseren van de Europese economie en het verder ontwikkelen van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Bovendien zal het kabinet de Kamer nog inlichten over verscheidene terreinen waarover nog besluiten moeten worden genomen, zoals digitalisering, handel en migratie.

Het kabinet gaf ten slotte aan eind november een appreciatie toe te sturen over het Commissie Werkprogramma i 2023, dat naar verwachting op 18 oktober uitkomt.

Bron: Kamerbrief betreffende Actualisatie Staat van de Unie