Europees Parlement keurt uitgaven EU in 2021 goed

woensdag 10 mei 2023, 15:31

DEN HAAG (PDC i) - Het Europees Parlement i (EP) heeft positief geoordeeld over vrijwel alle uitgaven van de Europese begroting van 2021. Het EP ziet geen problemen of mogelijke fouten in de besteding van de miljarden aan subsidies en programma's van de EU.

Alleen de uitgaven door de Raad i & Europese Raad wil het EP niet goedkeuren, maar dat heeft een politieke reden. Het EP weigert al sinds 2009 kwijting te verlenen aan de Raad vanwege de ruzie tussen die twee instellingen over de rol en bevoegdheden van het EP in dit proces.

Dat de hele begroting is goedgekeurd is opvallend. Vorige jaren was het Europees Parlement terughoudender. Toen zette het vraagtekens bij de besteding van Europees geld bij enkele agentschappen en bij een aantal subsidieprogramma's. Het EP drong wel aan op nog strengere handhaving van het beschermen van de rechtsstaat in de EU. Wat het EP betreft zouden lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren meer willen korten op subsidies dan nu het geval is.

Helemaal rooskleurig is het beeld niet. De controle op de uitgaven vanuit het Coronaherstelfonds i is moeilijk. De komende jaren zullen er tientallen miljarden worden uitgegeven aan programma's in de lidstaten gefinancierd door of met behulp van het Herstelfonds.

Of de uitgaven wel de beoogde resultaten boeken of volgens de regels worden besteed, is lang niet altijd goed te meten. Een reden daarvoor is dat de controles op die gelden soepeler zijn opgezet. Het EP heeft aangegeven hier de komende jaren streng naar te willen gaan kijken.

Bron: Europees Parlement