EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Deze commissie telt 69 leden. De belangrijkste taak van de commissie is de wetgeving en het democratisch toezicht op het beleid dat de Europese Unie in staat stelt haar burgers vrijheid, veiligheid te bieden. Hierbij zorgt de commissie ervoor dat de waarden uit het EU-Handvest van de grondrechten i in de gehele Europese Unie worden gehandhaafd.

1.

Werkzaamheden

De Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten. Daarnaast is de commissie bevoegd voor de maatregelen ter bestrijding van discriminatie, de wetgeving inzake transparantie en de constatering van de van schending van de beginselen van de Europese Unie door lidstaten. Ook vallen agentschappen en organen zoals het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving i, Europol i, Eurojust i, Cepol i en het Europees Openbaar Ministerie i onder deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Fotonaamfractie
Vincenzo Sofo iECR
President Tusk visits Greece Magdalena Adamowicz iEVP
Abir Al-Sahlani iRENEW
Konstantinos Arvanitis iGUE/NGL
Malik Azmani (Bron: Website VVD.nl) Malik Azmani (VVD) iRENEW
Katarina Barley, on the right, and Vĕra Jourová Katarina Barley iS&D
Vladimír Bilčík iEVP
Vasile Blaga iEVP
Ioan-Rareş Bogdan iEVP
Patrick Breyer iGroenen/EVA
Saskia Bricmont iGroenen/EVA
Joachim Stanisław Brudziński iECR
Jorge Buxadé Villalba iECR
Damien Carême iGroenen/EVA
Clare Daly iGUE/NGL
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (Tweede Kamerfractie Partijloos) iRENEW
Cornelia Ernst iGUE/NGL
Extraordinary meeting of Ministers for Justice and Security and representatives of the EU Institutio Sylvie Guillaume iS&D
Fabienne Keller, European Deputy, on the left, Jeanne Barseghian, Mayor of Strasbourg, on the right and Dubravka Šuica. Fabienne Keller iRENEW
Seminar for journalists : A Fair Share in Europe - Creating a Common Asylum System Laura Ferrara iNI
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Maria Grapini iS&D
Anna Júlia Donáth iRENEW
Lena Düpont iEVP
Lucia Ďuriš Nicholsonová iRENEW
Nicolaus Fest iID
Jean-Paul Garraud iID
Evin Incir iS&D
Patryk Jaki iECR
Marina Kaljurand iS&D
Assita Kanko Assita Kanko iECR
Łukasz Kohut iS&D
President TUSK meets European Parliament’s Political Groups Javier Moreno Sánchez iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Nuno Melo iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Paulo Rangel iEVP
Birgit SIPPEL in the European Parliament in Brussels Birgit Sippel iS&D
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
State funeral for Simone VEIL - Former European Parliament President, Holocaust survivor and women’s rights advocate in Paris Nadine Morano iEVP
Martin Sonneborn iNI
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Jana Toom iRENEW
Elissavet Vozemberg-Vrionidi iEVP
Jadwiga WISNIEWSKA in plenary session week 24 2017 in Strasbourg Jadwiga Wiśniewska iECR
Lukas Mandl iEVP
ECOFIN Council (Budget) Moritz Körner iRENEW
Alice Kuhnke, on the left, and Ursula von der Leyen Alice Kuhnke iGroenen/EVA
Karlo Ressler, on the right, and Dubravka Šuica Karlo Ressler iEVP
Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
Sara Skyttedal iEVP
Tineke Strik FOTO: Website GroenLinks Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA
Ramona Strugariu iRENEW
Annalisa Tardino iID
Informal meeting of Development Ministers Tomas Tobé iEVP
Milan Uhrík iNI
Tom Vandendriessche iID
Press Conference 'Political agreement reached EU Asylum Agency' Elena Yoncheva iS&D
Javier Zarzalejos iEVP
Karolin Braunsberger-Reinhold iEVP
Isabel Santos iS&D
Patricia Chagnon iID
Malin Björk iGUE/NGL
Theresa Bielowski iS&D
Erik Marquardt iGroenen/EVA
Anders Vistisen iID
Annika Bruna iID
Plenary session week 50 2017 in Strasbourg- Situation in Afghanistan Pina Picierno iS&D

Plaatsvervanger(s)

Fotonaamfractie
Tom Vandenkendelaere iEVP
Cyrus Engerer iS&D
M.J.A. (Thijs) Reuten Thijs Reuten (PvdA) iS&D
ECOFIN Council (Budget) Damian Boeselager iGroenen/EVA
Delara Burkhardt iS&D
ECOFIN Council (Budget) Olivier Chastel iRENEW
Tudor Ciuhodaru iS&D
Nathalie Colin-Oesterlé iEVP
Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
Brice Hortefeux iEVP
Balázs Hidvéghi iEVP
Romeo Franz iGroenen/EVA
Klára Dobrev iS&D
Loucas Fourlas iEVP
COFE executive board meeting Daniel Freund iGroenen/EVA
Rasa Juknevičienė iEVP
Beata Kempa iECR
Róża Thun Und Hohenstein iRENEW
Henna VIRKKUNEN in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Axel Voss iEVP
Dietmar Köster iS&D
Kostas Papadakis iNI
Morten Petersen iRENEW
Paul Tang (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Paul Tang (PvdA) iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Romana Tomc iEVP
SotEU 2017 - Debate on the State of the Union Harald Vilimsky iID
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - explanations of votes Tomáš Zdechovský iEVP
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg- Making relocation happen - Council and Commission statements Hilde Vautmans iRENEW
Miguel Urbán Crespo iGUE/NGL
Ondřej Kovařík iRENEW
Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
Nathalie Loiseau iRENEW
Leopoldo López Gil iEVP
Jaak Madison iID
Giuseppe Milazzo iECR
Jan-Christoph Oetjen iRENEW
Philippe Olivier iID
Anne-Sophie Pelletier iGUE/NGL
Giuliano Pisapia iS&D
Peter Pollák iEVP
Franco Roberti iS&D
RobROOKEN Rob Rooken (Tweede Kamerfractie Partijloos) iECR
Silvia Sardone iID
EP Press conference by Terry REINTKE and Sylwia SPUREK Sylwia Spurek iGroenen/EVA
Cristian Terheş iECR
Dragoş Tudorache iRENEW
ECOFIN Council (Budget) Nils Ušakovs iS&D
Loránt Vincze iEVP
Petar Vitanov iS&D
Alexandr Vondra iECR
Maria Walsh iEVP
Charlie Weimers iECR
Isabel Wiseler-Lima iEVP
Juan Ignacio Zoido Álvarez iEVP
Carles Puigdemont I Casamajó iNI
Domènec Ruiz Devesa iS&D
Christian Doleschal iEVP
Janina Ochojska iEVP
Janez Lenarcic, on the right, is welcomed by Matjaz Nemec, member of European Parliament, as they attend the open-air event of EPLO "Dan Evrope: Uporabi svoj glas!" Matjaž Nemec iS&D
José Gusmão José Gusmão iGUE/NGL
Susanna Ceccardi iID
Carina Ohlsson iS&D
Photographer: Thierry Roge Terry Reintke iGroenen/EVA
Seminar for journalists : A Fair Share in Europe - Creating a Common Asylum System Alessandra Mussolini iEVP
Bergur Løkke Rasmussen iRENEW
From left to right: Martin Hojsik, MEP,  Virginijus Sinkevičius, and Vladimír Šucha, Head of EC Representation to Slovakia. Martin Hojsík iRENEW
Patricia Caro Maya iGUE/NGL
Krzysztof Brejza iEVP

3.

Meer informatie