EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

De commissie telt 28 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het toezien op de uitvoering van de Verdragen en, indien nodig, de wijziging ervan. Daarnaast is ook de brexit een belangrijk thema voor de commissie.

1.

Werkzaamheden

De Commissie constitutionele zaken is bevoegd voor de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van de procedures voor de herziening van de Verdragen. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie. Tenslotte vallen ook de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Antonio Tajani Antonio Tajani iEVP

Ondervoorzitter(s)

Gabriele Bischoff iS&D
Conference - ' Unfinished Justice: Remembrance and Restitution ' Charles Goerens iRENEW
Giuliano Pisapia iS&D
Loránt Vincze iEVP

Lid/leden

Visit to the EC by Victor Negrescu, Member of the EP, accompanied by several Romanian Mayors Victor Negrescu iS&D
Sandro Gozi iRENEW
Gerolf Annemans Gerolf Annemans iID
ECOFIN Council (Budget) Damian Boeselager iGroenen/EVA
Leila Chaibi iGUE/NGL
Włodzimierz Cimoszewicz iS&D
Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
Brice Hortefeux iEVP
Pascal Durand Pascal Durand iRENEW
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
COFE executive board meeting Daniel Freund iGroenen/EVA
Laura Huhtasaari iID
Jacek Saryusz-Wolski iECR
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - General budget of the European Union for 2018 Rainer Wieland iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Paulo Rangel iEVP
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - Harnessing globalisation by 2025 Commission statement Helmut Scholz iGUE/NGL
Guy Verhofstadt Guy Verhofstadt iRENEW
Pedro Silva Pereira iS&D
Antonio Maria Rinaldi iID
Domènec Ruiz Devesa iS&D
Sven Simon iEVP
László Trócsányi iEVP

Plaatsvervanger(s)

João Pimenta Lopes iGUE/NGL
Alin Mituța iRENEW
Press conference : Democracy, Diversity, Dialogue and Decision for all François Alfonsi iGroenen/EVA
Photographer: Cristina Cuenca Brando Benifei iS&D
Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
Gunnar Beck iID
Vladimír Bilčík iEVP
Gilles Boyer iRENEW
Jorge Buxadé Villalba iECR
Miroslav Číž iS&D
Nathalie Colin-Oesterlé iEVP
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
Antonio TAJANI - EP President meets with Othmar KARAS Othmar Karas iEVP
P-012009-00-01 Danuta Hübner iEVP
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Seán Kelly iEVP
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - One-minute speeches (Rule 163) Angel Dzhambazki iECR
Christian Doleschal iEVP
Raphaël Glucksmann, on the left, and Janez Lenarčič Raphaël Glucksmann iS&D
Markéta Gregorová iGroenen/EVA
Photographer: Atte Kajova Miapetra Kumpula-Natri iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Monitoring the application of EU law 2015 Gilles Lebreton iID
Maite Pagazaurtundúa iRENEW
Martin Sonneborn iNI
Jaak Madison iID
Niklas Nienaß iGroenen/EVA
Mihai Tudose iS&D
Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
Cyrus Engerer iS&D

3.

Meer informatie