EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

De commissie telt 28 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het toezien op de uitvoering van de Verdragen en, indien nodig, de wijziging ervan. Daarnaast is ook de brexit een belangrijk thema voor de commissie.

1.

Werkzaamheden

De Commissie constitutionele zaken is bevoegd voor de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van de procedures voor de herziening van de Verdragen. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie. Tenslotte vallen ook de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Antonio Tajani Antonio Tajani iEVP

Ondervoorzitter(s)

Gabriele Bischoff iS&D
Conference - ' Unfinished Justice: Remembrance and Restitution ' Charles Goerens iRENEW
Giuliano Pisapia iS&D
Loránt Vincze iEVP

Lid/leden

Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - General budget of the European Union for 2018 Rainer Wieland iEVP
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Paulo Rangel iEVP
Guy Verhofstadt Guy Verhofstadt iRENEW
Brice Hortefeux iEVP
Gerolf Annemans Gerolf Annemans iID
Fabio Massimo Castaldo iNI
Pascal Durand Pascal Durand iRENEW
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
Pedro Silva Pereira iS&D
ECOFIN Council (Budget) Damian Boeselager iGroenen/EVA
COFE executive board meeting Daniel Freund iGroenen/EVA
Laura Huhtasaari iID
Antonio Maria Rinaldi iID
Domènec Ruiz Devesa iS&D
Geert Bourgeois iECR
Jacek Saryusz-Wolski iECR
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - Harnessing globalisation by 2025 Commission statement Helmut Scholz iGUE/NGL
Leila Chaibi iGUE/NGL
Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
Włodzimierz Cimoszewicz iS&D
Sven Simon iEVP

Plaatsvervanger(s)

P-012009-00-01 Danuta Hübner iEVP
Juan Fernando López Aguilar iS&D
Photographer: Cristina Cuenca Brando Benifei iS&D
Photographer: Atte Kajova Miapetra Kumpula-Natri iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Monitoring the application of EU law 2015 Gilles Lebreton iID
Maite Pagazaurtundúa iRENEW
Martin Sonneborn iNI
Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
Vladimír Bilčík iEVP
Gilles Boyer iRENEW
Jorge Buxadé Villalba iECR
Miroslav Číž iS&D
Raphaël Glucksmann, on the left, and Janez Lenarčič Raphaël Glucksmann iS&D
Jaak Madison iID
Antonio TAJANI - EP President meets with Othmar KARAS Othmar Karas iEVP
Gunnar Beck iID
Press conference : Democracy, Diversity, Dialogue and Decision for all François Alfonsi iGroenen/EVA
Markéta Gregorová iGroenen/EVA
Niklas Nienass iGroenen/EVA
Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
Drs. S.H. (Sophie) in 't Veld (Bron: European Union 2019: EP / Christian Creutz) Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - One-minute speeches (Rule 163) Angel Dzhambazki iECR
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Seán Kelly iEVP
Nathalie Colin-Oesterlé iEVP
Mihai Tudose iS&D

3.

Meer informatie