Resolutie (Europees Parlement) (RC)

Een resolutie van het Europees Parlement i geeft het standpunt van het EP weer over een bepaald onderwerp. De resolutie heeft politieke betekenis, maar met een resolutie wordt er niets besloten.

1.

Resolutie van het Europees Parlement in detail

Toepassingsgebied

In resoluties van het Europees Parlement staat geen concrete regelgeving en er worden geen actie mee uitgezet. Het doel van het EP met een resolutie is de Europese Unie i ertoe te bewegen op een bepaald onderwerp in actie te komen. Idealiter zou de Europese Commissie i en - op bepaalde beleidsterreinen - de lidstaten i met voorstellen komen. Bij vervolgdocumenten wordt dan vaak verwezen naar de resolutie.

Een resolutie geeft uitdrukking aan de politieke wil van het Europees Parlement.

Een resolutie kan over ieder onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de Europese Unie i valt. In de praktijk vat het EP dit ruim op.

Vaststellen resolutie Europees Parlement

Elk lid van het Europees Parlement kan een ontwerpresolutie i indienen over een onderwerp. Een resolutie worden aangenomen met een meerderheid van uitgebrachte stemmen i.

2.

Juridisch kader

Resoluties van de Raad zijn als instrument niet opgenomen in de Europese verdragen i. In het reglement van het Europees Parlement i is een sectie gewijd aan resoluties.

3.

Meer informatie