Hoorzitting EP-Commissie economische zaken: 'lessen trekken uit de Griekse crisis' - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Hoorzitting EP-Commissie economische zaken: 'lessen trekken uit de Griekse crisis'

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 19 april 2010, 18:42.

Nadat de ministers van financiën i van de Eurozone i het zondag eens raakten over steunmaatregelen voor Griekenland i, vroegen EP-leden i leidende figuren uit de economische wereld, waaronder de voorzitter van Goldman Sachs, voormalig financieel adviseurs van de Griekse regering, hoe het economisch bestuur in de EU en de rapportage van nationale statistieken kunnen worden verbeterd. Tijdens een hoorzitting over de Griekse crisis op woensdag kwamen ook schuldbeheer en derivatenmarkten ter sprake.

Op woensdag 14 april organiseerde de Commissie economische en monetaire zaken i van het EP een openbare hoorzitting over de Griekse financiële crisis. EP-leden stelden vragen aan Olli Rehn i, Europees commissaris voor economische en monetaire zaken, i Walter Radermacher, directeur-generaal van Eurostat i, Gerald Corrigan, voorzitter van Goldman Sachs Bank USA, en Richard Metcalfe, verantwoordelijk voor het algemeen beleid bij de International Swaps and Derivatives Association.

In een poging het vertrouwen in de euro te herstellen, gaven de Europese regeringen op 11 april hun goedkeuring aan een pakket steunmaatregelen voor het door schulden geplaagde Griekenland. Het gaat om een bedrag van 45 miljard euro tegen rentevoeten onder de marktprijs. In 2010 zullen de landen van de Eurozone 30 miljard euro verstrekken in de vorm van leningen met een looptijd van 3 jaar en een rentevoet van ca. 5 procent. Het IMF i zorgt nog eens voor 15 miljard euro.

Versterking van het economisch toezicht in de EU

Sinds hij zijn ambt op 10 februari heeft aangevat, verklaarde Olli Rehn tegenover de EP-leden, heeft hij 90 procent van zijn tijd gewijd aan de Griekse crisis. In zijn inleidende uiteenzetting wees hij erop dat Griekenland nu op de goede weg is om de doelstelling van een vermindering van het tekort met 4% te halen, en dat in het systeem van economisch toezicht in de EU een aantal hervormingen worden doorgevoerd om soortgelijke crises in de toekomst te vermijden.

Op de vraag van Sophia in 't Veld i, Nederlands liberaal EP-lid i, of het stabiliteits- en groeipact i juridisch bindend zou moeten zijn, antwoordde Rehn dat er duidelijk tekortkomingen zijn in het handhavingssysteem, dat er onvoldoende peer pressure is geweest, en dat het pact moet worden versterkt.

Hij onderstreept ook de noodzaak om een permanente regeling voor crisisoplossing in te voeren, die volgens hem zo onaantrekkelijk moet zijn dat geen enkel land ze wil toepassen. Hij voegt hieraan toe dat de Europese Commissie haar concrete voorstellen ter zake medio-mei zal indienen.

Derk Jan Eppink i, Belgisch EP-lid van de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers i (ECR), wilde weten of de Commissie van plan is een wettelijke procedure in te stellen om landen die tegen het stabiliteits- en groeipact blijven zondigen, uit de Unie te zetten. Olli Rehn antwoordde dat dit een wijziging van het verdrag zou vereisen en uitte zijn twijfel over de wenselijkheid van een mogelijke verplichte uittreding, omdat dit naar zijn mening indruist tegen de filosofie van de grondleggers van de EU.

Eurostat: Griekse statistieken zijn aanzienlijk verbeterd

Volgens Walter Radermacher, directeur-generaal van Eurostat, is het duidelijk dat Griekenland bepaalde financiële derivaten heeft gebruikt om zijn schuldenlast kunstmatig te verminderen, en dit niet heeft gemeld aan Eurostat. Hij voegt daar echter aan toe dat het werk van de Griekse statistische diensten intussen aanzienlijk is verbeterd.

Hij merkt op dat de ervaring van de voorbije jaren zeker heeft bijgedragen tot de verbetering van het Europees statistisch systeem. Er is een voorstel van de Commissie om Eurostat toegang te geven tot bepaalde informatiebronnen zoals overheidsrekeningen. Dat zou het risico van verkeerde informatie wel verminderen, maar niet wegnemen.

Goldman Sachs: speculatie is een goede zaak

Gerald Corrigan, voorzitter van Goldman Sachs Bank USA, begon zijn uiteenzetting met een overzicht van wat hij de "kernbeginselen" van schuldbeheer noemt.

Op de vraag van Hans-Peter Martin, onafhankelijk Duits EP-lid, of de bank de operatie die het met Griekenland verrichtte zou herhalen, antwoordde Corrigan dat Goldman Sachs dat wellicht inderdaad zou doen, maar op een andere manier.

Brits EP-lid Kay Swinburne vroeg wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gebruik van de financiële producten, de koper of de verkoper? Corrigan antwoordde dat beide verantwoordelijkheid dragen.

De Zweedse liberaal Olle Schmidt vroeg Corrigan naar zijn standpunt over speculatie. Corrigan antwoordde dat speculatie een goede zaak is. Hij zag niet hoe het financieel systeem zonder speculatie zou kunnen functioneren; mensen moeten risico's nemen. Momenteel is er volgens hem echter duidelijk sprake van slechte speculatie.