Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Deze Tweede Kamercommissie i hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegde daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie i.

Griffier was Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2015-11-03 34334 - Onderwijs aan vreemdelingen  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  
2014-01-02 33836 - Personen- en familierecht  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2017-10-27 2080) - Initiatiefvoorstel van Rijkswet-Sjoerdsma en Marcouch opzegging hoofdstuk I Verdrag beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en militaire verplichtingen  
2017-10-16 34810 - Inrichten notarieel fonds voor continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor toezicht en tuchtrechtspraak i groen vinkje
2017-10-13 34809 - Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens vanwege de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU inzake de Veiligehavenbeginselen i rood kruisje

3.

Dossiers (begrotingen)

2018-09-18 35000 X - Vaststelling begroting Defensie 2019 i groen vinkje
2017-09-19 34775 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2018 i groen vinkje
2017-06-01 34730 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2017 (Voorjaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2020-01-03 35364 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2019-2020  
2017-07-06 34754 - EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 352  
2017-01-18 34646 - EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731