Single Market Act II

Met dank overgenomen van Europa Nu.

In oktober 2012 heeft de Europese Commissie i, na de 'Single Market Act i' van 2011, een tweede wetgevingspakket voor de interne markt aangenomen: 'Single Market Act II'. Deze maatregelen moeten zorgen voor een beter geïntegreerde interne markt. Het voorstel omvat twaalf kernacties die snel door EU-instellingen i moeten worden goedgekeurd. De acties zijn toegespitst op vier belangrijke aanjagers voor groei, werkgelegenheid en vertrouwen:

Vervoers- en energienetwerken

 • het liberaliseren van de binnenlandse spoorwegmarkten
 • de verbetering van de interne markt voor zeevervoer
 • een versnelde invoering van het gemeenschappelijke Europese luchtruim
 • een effectievere toepassing van de bestaande EU-energiewetgeving

Mobiliteit van burgers en ondernemingen

 • de ontwikkeling van de EURES i-portaalsite tot een volledig toegerust instrument voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en werving
 • de invoering van een regeling om fondsen voor langetermijninvesteringen aan te spreken met het oog op de financiering van particuliere ondernemingen en langetermijnprojecten
 • de modernisering van insolventieprocedures in een ondernemingsklimaat dat ondernemers na een faillissement een tweede kans biedt

De digitale economie en digitale interne markt

 • vlottere elektronische handel in de EU door eenvoudigere, meer betrouwbare en concurrerende betalingsdiensten
 • oplossingen voor het gebrek aan investeringen in snelle breedbandverbindingen of voor een cruciale oorzaak ervan, namelijk de kosten voor civieltechnische werken
 • de invoering van elektronische facturatie als standaardvorm van facturatie in aanbestedingen

Sociaal ondernemerschap, cohesie en consumentenvertrouwen

 • betere regels inzake productveiligheid en de eigenlijke handhaving daarvan
 • maatregelen om bankrekeningen ruim toegankelijk te maken, alsmede transparante en vergelijkbare banktarieven en vlottere overstap tussen bankrekeningen

Net als bij de Single Market Act I had de Single Market Act II ook hoge prioriteit. Het Europees Parlement i stelde in een rapport uit 2014 dat het samen met de Raad i een meerderheid van de maatregelen had behandeld.