Tweede Kamer bespreekt uitkomst Europese top met premier Rutte

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op woensdag 29 mei 2013.

29 mei 2013, debat - De Kamer spreekt met premier Rutte i over de uitkomst van de laatste Europese top. De woordvoerders stellen vooral vragen over de hervorming van het systeem voor CO2-uitstoot, de aanpak van belastingontduiking en de extra EU-bijdrage van 500 miljoen die Nederland moet betalen.

Tijdens de Europese Raad i van 22 mei spraken de Europese regeringsleiders onder meer over het belang van de voltooiing van de interne Europese energiemarkt. Voor het tegengaan van gesjoemel met belastingen werd gediscussieerd over de noodzaak tot automatische uitwisseling van inkomensgegevens. De Raad besloot dat ook na 2014 iedere EU-lidstaat een Eurocommissaris i blijft leveren. Die lijn is onhoudbaar, zegt Van Bommel i (SP): "De papierberg zal blijven groeien." Verheijen i (VVD) voegt eraan toe dat de groei van de Europese Commissie effectief bestuur "bijna onmogelijk" maakt.

Diverse fracties vragen naar het Europese systeem voor CO2-uitstoot

Servaes i (PvdA) en Pechtold i (D66) willen weten hoe het staat met het aanpakken van de problemen met het Europese emissiehandelssysteem voor CO2-uitstoot. Van Bommel vindt dat er sneller actie moet worden ondernomen. De bal ligt bij de Europese Commissie, zegt premier Rutte, maar Nederland blijft aandringen op versterking van het systeem. Wat gebeurt er met lidstaten die hervorming van de Europese energiemarkt in de weg zitten?, vraagt Verheijen. Lidstaten moeten EU-richtlijnen uitwerken in nationale wetgeving, antwoordt Rutte. Eventueel kunnen zij daar via een juridische procedure toe worden gedwongen.

Uitwisseling van inkomensgegevens moet belastingontduiking aanpakken

Belastingontduiking kost Europa jaarlijks 1000 miljard euro. Omtzigt i (CDA), Pechtold en Servaes vragen aandacht voor de positie van Oostenrijk en Luxemburg in de discussie over automatische uitwisseling van inkomensgegevens. Zullen zij daadwerkelijk hun bankgeheim opgeven? Het is goed nieuws dat de principiële bezwaren van Oostenrijk en Luxemburg zijn weggenomen, verklaart premier Rutte. Hij zegt wel dat het "spannend" blijft, omdat er nog geen definitief onderhandelingsresultaat is.

De extra EU-bijdrage van 500 miljoen blijft voor onvrede zorgen

Nederland moet dit jaar 500 miljoen extra aan Brussel betalen om de Europese begroting sluitend te krijgen. Na de Europese Raad is daar geen verandering in gekomen. Wat gebeurt er met de motie-Verheijen waarin stond dat premier Rutte daar een stokje voor moest steken?, vragen Pechtold, Omtzigt en Madlener i (PVV). Verheijen benadrukt dat het kabinet tegen de extra EU-bijdrage moet blijven strijden. Rutte zegt dat hij dit zal doen, maar dat hij ook de Nederlandse belangen voor de toekomst wil veiligstellen.

De Kamer stemt op 4 juni over de ingediende motie.