Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI)

Dit programma (Engelse titel: 'Youth Employment Initiative' - YEI) van de Europese Unie i heeft als doel de jeugdwerkloosheid in de EU-lidstaten i aan te pakken.

Het programma is speciaal bestemd voor lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25 procent bedraagt. Het budget voor de periode 2014-2020 bedroeg 6,4 miljard euro. De helft hiervan komt voor rekening van de Europese Commissie i, de andere helft voor die van het Europees Sociaal Fonds i (ESF).

Subsidie aanvragen

De regio's in de EU-landen waar het jeugdwerkloosheidscijfer in 2012 boven de 25 procent lag krijgen voorrang bij het toewijzen van gelden. Lidstaten met in aanmerking komende regio's dienen vervolgens hun uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie in. Het toewijzen van subsidie gebeurt op nationaal niveau en vindt plaats in het kader van het ESF. Voor Nederland betekent dit dat Uitvoering Van Beleid i verantwoordelijk is voor de coördinatie.

1.

Meer informatie