Europees Solidariteitskorps: eerste vrijwilligers helpen Italië bij de wederopbouw van regio's die door aardbevingen zijn getroffen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 17 augustus 2017.

Vandaag komt de eerste groep vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps aan in de Italiaanse stad Norcia. Daar zullen zij meewerken aan de wederopbouw en aan het herstel van sociale diensten voor de plaatselijke bevolking in deze regio die vorig jaar werd getroffen door zware aardbevingen.

In het kader van het project "Europese Jongeren voor Norcia" van de Italiaanse organisatie Kora zullen de zestien jonge vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps helpen bij de wederopbouw van monumenten die door de aardbevingen zware schade opliepen, waaronder de basiliek van San Benedetto en het benedictijnenklooster. Daarnaast zullen zij zowel voor jongeren als voor ouderen van Norcia workshops, buitenactiviteiten en culturele evenementen organiseren.

Tibor Navracsics i, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei hierover: "Nog geen jaar nadat voorzitter Juncker met het idee kwam om een Europees Solidariteitskorps op te richten, is dit initiatief al op kruissnelheid en verleent het hulp aan mensen die dat nodig hebben. Norcia en zijn inwoners hebben zwaar geleden, en ik ben trots op de Europese jongeren die zich solidair tonen en deze gemeenschap helpen bij het herstel. Ik kijk ernaar uit om op 4 en 5 september deze projecten te bezoeken en de vrijwilligers en lokale overheden te ontmoeten. De inspanningen van deze jongeren dragen niet alleen bij tot de wederopbouw van historische monumenten zoals de basiliek van San Benedetto, maar slaan ook een brug tussen het verleden en de toekomst van Europa en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het komende Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

De vrijwilligers in Norcia zijn afkomstig uit Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Portugal en Spanje. Het project waaraan zij deelnemen, is één van de drie projecten die momenteel door het Europees Solidariteitskorps zijn geselecteerd voor activiteiten in de Italiaanse regio's die door aardbevingen zijn getroffen. In september dit jaar zullen nog meer vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps naar Italië afreizen en meehelpen aan twee andere projecten, respectievelijk van de organisatie Arci Culture Solidari en het gemeentebestuur van Pescara. In de periode tot 2020 zullen in totaal 230 vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps meewerken aan de wederopbouw van Italiaanse gebieden die door aardbevingen zijn getroffen; voor deze periode is een bedrag van 790 000 euro aan deze projecten toegekend.

Achtergrond

Op 24 augustus 2016 werd het gebied rond Norcia getroffen door een zware aardbeving, waardoor de steden in die regio ernstige schade opliepen en ongeveer 300 mensen omkwamen. De stad Norcia heeft structurele schade geleden, waarbij gelukkig geen dodelijke slachtoffers vielen, maar veel mensen wel ontheemd raakten. Op 30 oktober 2016 werd Norcia nog meer beschadigd ten gevolge van een tweede zware aardbeving.

Nu de eerste noodhulp is verstrekt, kan worden gestart met de wederopbouw. Het Europees Solidariteitskorps, waarvan Commissievoorzitter Juncker de oprichting aankondigde in zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2016, is speciaal opgericht om aan dit soort behoeften te beantwoorden en om jongeren tussen 18 en 30 jaar de kans te geven aan dergelijke solidariteitsacties in de hele EU i deel te nemen.

De projecten van het Europees Solidariteitskorps maken deel uit van een breed scala van EU-steun na de aardbevingen van 2016 en 2017 in de Italiaanse regio's Abruzzo, Lazio, Marche en Umbrië. In juni heeft de Commissie voorgesteld om 1,2 miljard euro uit het Solidariteitsfonds van de EU vrij te maken, het hoogste bedrag dat ooit werd toegewezen uit dit fonds, waarvan Italië al de grootste begunstigde is.

Sinds de oprichting op 7 december 2016 hebben meer dan 34 000 jongeren zich bij het Europees Solidariteitskorps aangesloten. Sinds maart 2017 wordt bekeken welke jongeren bij welke organisaties passen. Sindsdien is met ongeveer 15 000 deelnemers contact opgenomen en hebben 700 jongeren een plaats aanvaard. Doel is dat eind 2020 maar liefst 100 000 jongeren aan het Europees Solidariteitskorps deelnemen.

Op 30 mei 2017 heeft de Commissie een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps een stevige basis te geven met een begroting van 341,5 miljoen euro voor de periode 2018-2020 en een specifieke rechtsgrondslag. Bovendien heeft de Commissie voorgesteld de mogelijkheden voor jongeren te verruimen. In de toekomst zal het Europees Solidariteitskorps niet alleen vrijwilligerswerk, stages of banen aanbieden, maar zullen deelnemers ook hun eigen solidariteitsprojecten kunnen opzetten en vrijwilligerswerk in teamverband verrichten. Het voorstel voor een ontwerpverordening moet nu door het Europees Parlement i en de Raad i worden goedgekeurd voordat het in werking kan treden.

Meer informatie

Factsheet over EU-steun in Italië

Factsheet over de verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps

Informatieblad voor organisaties

Memorandum: Vragen en antwoorden over het Europees Solidariteitskorps

Memorandum: Verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps: vragen en antwoorden

Aanmeldingspagina op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps

Facebookpagina Europees Solidariteitskorps

Twitter: #EUSolidarityCorps

Volg commissaris Oettinger op Twitter

Volg commissaris Navracsics op Twitter

Volg commissaris Thyssen op Twitter en Facebook

IP/17/2543

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail