Europees Solidariteitskorps: banen en stages op schema

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 10 juli 2017.

Een half jaar geleden heeft de Europese Commissie i het Europees Solidariteitskorps opgericht en sinds maart 2017 wordt voor de deelnemers naar geschikte plaatsen voor vrijwilligerswerk gezocht. Duizenden jongeren hebben inmiddels een aanbod gekregen om te werken of een stage te volgen.

De Europese Commissie i steunt twee projecten onder leiding van de Italiaanse en Franse openbare diensten voor arbeidsvoorziening: tot 6000 jongeren krijgen een op solidariteit gerichte baan of stage in een andere EU-lidstaat aangeboden.

Volgens Marianne Thyssen i, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, "biedt het Europees solidariteitskorps meer en betere kansen. Ik ben blij dat onze jongeren vanaf vandaag in het kader van het korps kunnen werken of een stage volgen en zo de mogelijkheden van het korps ten volle kunnen benutten. In samenwerking met de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en partners op het terrein bieden we duizenden jongeren de kans te werken of een stage te volgen in een op solidariteit gerichte sector in heel Europa. Ze kunnen zo hun vaardigheden ontwikkelen en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt verbeteren."

Tibor Navracsics i, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, voegde eraan toe: "Ik ben heel blij dat het Europees Solidariteitskorps steeds populairder wordt. Nu jongeren kunnen werken of een stage volgen is de belangrijkste doelstelling verwezenlijkt. We weten dat vele jongeren in Europa graag anderen willen helpen en dat dit engagement ook voor henzelf positieve gevolgen heeft. De deelname aan het Europees Solidariteitskorps zal voor jonge Europeanen een waardevolle ervaring blijken bij het begin van hun carrières."

De twee projecten onder leiding van de Franse openbare dienst voor arbeidsvoorziening (Pôle Emploi) en het Italiaanse nationale agentschap voor een actief arbeidsmarktbeleid (ANPAL) brengen openbare diensten voor arbeidsvoorziening en organisaties uit verschillende EU-lidstaten i (bijvoorbeeld werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten) samen om jongeren van 18 tot 30 jaar een baan of een stage aan te bieden in een op solidariteit gerichte sector. De geselecteerde kandidaten kunnen worden ingezet bij een groot aantal activiteiten, zoals gezondheidszorg, sociale integratie, milieubescherming, bijstand aan migranten en vluchtelingen of voedselhulp in een andere EU-lidstaat. In het kader van de projecten worden contacten met werkgevers gelegd, geschikte banen of stages voor de kandidaten gezocht en financiële en andere steun (bijvoorbeeld opleiding) aan de deelnemers verleend. De projecten worden gefinancierd met meer dan 14 miljoen euro uit het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie.

Tijdschema en volgende stappen

De twee projecten lopen tot maart 2019.

Tegelijkertijd wordt het Europees Solidariteitskorps verder ontwikkeld en versterkt. Doel is uiterlijk eind 2020 in 100 000 banen of stages te voorzien.

Dankzij de ervaringen met de twee nieuwe opgestarte projecten kan het Europees Solidariteitskorps tegen 2020 verder worden uitgebouwd. De twee projecten helpen jongeren tot het voorjaar van 2019 een grensoverschrijdende baan of stage te vinden en werken met andere projecten samen bij het aanbieden van banen en stages voor het Europees Solidariteitskorps.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2016 heeft Commissievoorzitter Juncker i de oprichting van een Europees Solidariteitskorps aangekondigd, dat jongeren van 18 tot 30 jaar de kans biedt om aan tal van solidariteitsacties overal in de EU deel te nemen.

Sinds de oprichting op 7 december 2016 hebben meer dan 32 000 jongeren zich bij het Europees Solidariteitskorps aangesloten. Sinds maart 2017 worden geschikte organisaties voor de deelnemende jongeren gezocht. Sindsdien is met ongeveer 11 500 deelnemers contact opgenomen en 460 jongeren hebben een aanbod aanvaard. Doel is dat eind 2020 100 000 jongeren aan het Europees Solidariteitskorps deelnemen.

Op 30 mei 2017 heeft de Commissie een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps een stevige basis te geven met een begroting van 341,5 miljoen euro voor de periode 2018-2020 en een specifieke rechtsgrondslag. Bovendien heeft de Commissie voorgesteld de mogelijkheden voor jongeren te verruimen. Het Europees Solidariteitskorps zal in de toekomst niet alleen vrijwilligerswerk, stages of banen aanbieden, maar de deelnemers ook de mogelijkheid bieden hun eigen solidariteitsprojecten op te zetten en vrijwilligerswerk in teamverband te verrichten.

Om het voorstel voor te bereiden heeft de Commissie zowel een open online-enquête gehouden als de belanghebbenden gericht geraadpleegd, wat tot een forum voor belanghebbenden heeft geleid. Het voorstel voor een ontwerpverordening moet nu door het Europees Parlement i en de Raad i worden goedgekeurd voordat het in werking kan treden. De EU-instellingen hebben zich er in hun gezamenlijke verklaring toe verbonden vóór het einde van het jaar wetgeving vast te stellen.

Meer informatie

INFORMATIEBLAD: Banen en stages in het kader van het Europees Solidariteitskorps: hoe werkt het en hoe kan je meedoen

Informatieblad: Verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps

Informatieblad voor organisaties

MEMO: Vragen en antwoorden over het Europees Solidariteitskorps

MEMO: Verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps: vragen en antwoorden

IP/17/1915

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail