Accenten Nederlands voorzitterschap

Na de start van het Nederlandse voorzitterschap in januari komen in de tweede aflevering van dit Hofvijverfeuilleton de nodige raadsbijeenkomsten in beeld. Ook waren er verschillende conferenties waar Nederlandse ministers een rol speelden in het kader van het voorzitterschap. Minister-president Rutte i had diverse contacten met belangrijke spelers. Ook vergaderde hij met de andere regeringsleiders over het voorkomen van een Brits vertrek uit de EU.

Raadsbijeenkomsten

Op 25 januari bespraken de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken i in Amsterdam de Europese samenwerking bij migratie. De deelnemers verklaarden dat bewaking van de buitengrenzen weliswaar primair een nationale bevoegdheid is, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De raad wil dat de lidstaten de tijdelijke controles aan de binnengrenzen kunnen verlengen.

Als voorzitter van de EU wil Nederland werken aan: 

  • een betere opvang in hun eigen regio zodat minder mensen het slachtoffer worden van mensensmokkelaars 
  • een eerlijke verdeling van asielzoekers over de lidstaten
  • een betere bewaking van de buitengrenzen, met nieuwe technieken
  • het blijven beschermen van vluchtelingen en het laten vertrekken van mensen die geen bescherming nodig hebben
  • op lange termijn: het wegnemen van de oorzaken: werken aan stabiliteit, vrede en veiligheid 

Tijdens de vergadering van Europese ministers van Economische Zaken en Financiën i (Ecofin) op 12 februari was de financiering van terrorisme een belangrijk agendapunt. Het afschaffen van het 500 euro-biljet is daarbij een optie. Verder bespraken de ministers de voorstellen van de Europese Commissie i om belastingontwijking tegen te gaan. Minister Dijsselbloem wil tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap concrete resultaten boeken op dat terrein. 

Conferenties

Ministers, eurocommissarissen, parlementariërs, wetenschappers en hoge ambtenaren uit de hele Europese Unie brainstormden op 28 januari over de Europese meerjarenbegroting. De ministers Koenders i (Buitenlandse Zaken) en Dijsselbloem i (Financiën) hadden de bijeenkomst georganiseerd om een discussie over hervorming van het zogeheten Meerjarig Financieel Kader te beginnen. Deelnemers waren onder meer de eurocommissarissen Georgieva i (begroting en administratie), Katainen i (banen, groei, investeringen en concurrentievermogen), D66-leider Alexander Pechtold i, oud-staatssecretaris Ben Knapen i en lid van de Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer i

Op 8 februari was er een conferentie van voorzitters van de parlementaire commissies voor Europese zaken van de lidstaten (COSAC i) in de Ridderzaal. De deelnemers spraken vooral over (de praktijk van) parlementaire controle en onderlinge samenwerking. Speciaal voor de gelegenheid werden er op het Binnenhof een rode, blauwe en oranje loper uitgerold om de 1000 parlementariërs uit de achtentwintig lidstaten te ontvangen. De lopers verbinden de Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal met elkaar. 

Europese Raad

En natuurlijk was daar de Europese top van 18 en 19 februari. De staatshoofden en regeringsleiders werden het eens over voorstellen om de Britse premier Cameron ‘binnenboord te houden’. Omdat zo’n Europese Raad wordt voorgezeten door Donald Tusk i is de rol van de Nederlandse premier beperkt. Dat bleek ook wel uit het overzicht van bilaterale gesprekken die Tusk voerde (bron: Politico.eu). 

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de stand van zaken van het Nederlands voorzitterschap