Profiel nieuwe Tweede Kamer 2012

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het gemiddelde Tweede Kamerlid i na de verkiezingen van september 2012 i is man, hoog opgeleid, tussen de 41 en 50 jaar en afkomstig uit de Randstad, was werkzaam bij de overheid of een politiek-maatschappelijke organisatie en heeft relatief weinig 'Haagse' ervaring. Opvallend jonge of oude(re) leden ontbreken nagenoeg.

Het aantal vrouwen ligt iets lager dan in de vorige periode. Er zijn 58 vrouwelijke Kamerleden.

1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhoudingen in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

Van de gekozen leden zijn er 69 in de Randstad geboren en 100 woonachtig. Opvallend is het relatief hoge aantal Limburgse Kamerleden: 14 zijn daar geboren en 9 wonen er. Zeeland is het minst vertegenwoordigd. Slechts twee leden wonen in Zeeland. Ook uit Noord-Brabant komen relatief weinig leden: acht.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de regionale spreiding onder de leden van deze Kamer.

3.

Afkomst

Onder de 150 Kamerleden zijn 10 van niet-Nederlandse afkomst. Onder hen zijn 5 van Marokkaanse afkomst, 3 van Turkse afkomst, 1 met een Iraanse achtergrond en 1 met een Surinaamse achtergrond.

De fracties van VVD i en D66 tellen 1 allochtoon, de SP 2 de fractie van PvdA 6.

4.

Nieuwkomers/Leeftijd

De meest ervaren Tweede Kamerleden (gelet op het aantal dagen in de Tweede Kamer) zijn Jan de Wit i en Harry van Bommel i van de SP, Mariëtte Hamer i van de PvdA en Kees van der Staaij i (SGP), die alle vier onafgebroken sinds de verkiezingen van 1998 in de Kamer zitten.

Er zijn 48 leden die sinds de verkiezingen van dit jaar nieuwkomer zijn. De gemiddelde Kamerervaring is 3,6 jaar.

In de SP-fractie zitten zowel het jongste als het oudste Kamerlid. Jongste is Farshad Bashir i met 24 jaar en oudste is Jan de Wit i met 67 jaar.

5.

Leeftijdsverdeling

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leeftijdsverdeling in deze Kamer.

6.

Bestuurlijke ervaring

De huidige Tweede Kamer telt vier (oud-)ministers en vijf (oud-)staatssecretarissen. In de VVD-fracties zitten de ministers Rutte i en Schippers i en de staatssecretarissen Teeven i, Weekers i en Zijlstra i. De PvdA-fractie heeft één oud minister (Ronald Plasterk i) en twee oud-staatssecretarissen (Klijnsma i en Timmermans i). Ook fractievoorzitters van D66 Alexander Pechtold i is oud-minister.

Drie leden hebben voorheen in de Eerste Kamer gezeten: De Wit i en Van Raak i (SP) en Schouw i (D66). Bontes i (PVV) en Hennis-Plasschaert i (VVD) zaten in het Europees Parlement.

Bestuurservaring als burgemeester van een grote gemeente had Alexander Pechtold (van Wageningen) en bij kleinere gemeenten Magda Berndsen-Jansen i en Pieter Litjens i. Eén lid was eerder gedeputeerde: de VVD'ers Cora van Nieuwenhuizen i die gedeputeerde in Noord-Brabant was. De PvdA'er Marcouch i was voorzitter van een Amsterdamse deelgemeente.

Wethouder in grote steden waren de PvdA'ers Jetta Klijnsma i en Pierre Heijnen i (beiden in Den Haag) en de VVD'er Mark Harbers i (Rotterdam). Onder de nieuwe leden zijn de voormalige wethouders Mona Keijzer i (CDA), Barbara Visser i en Michiel van Veen i (VVD), Otwin van Dijk i, Albert de Vries i en Loes Ypma i (PvdA).

7.

Beroepservaring

Het al langere tijd aanwezige patroon dat veel Kamerleden afkomstig zijn uit de overheidssector, de politiek-ambtelijke wereld of maatschappelijke organisatie is niet gewijzigd. Dat geldt momenteel voor ruim een derde van alle leden. Onder de nieuwe leden is een rechter (Peter Oskam i, CDA) en zijn drie diplomaten: Michiel Servaas i en Desirée Bonis (PvdA) en Sjoerd Sjoerdsma i (D66). Ook Bram van Ojik i, die terugkeert namens GroenLinks, was diplomaat.

Het aantal Tweede Kamerleden met een vakbondsverleden blijft relatief laag. Nieuwkomer is naast Paul Ulenbelt i (FNV) en Linda Voortman i (FNV Bondgenoten) wel John Kerstens i (PvdA), die bestuurder was van FNV Bouw. De CDA'er Michel Rog i was voorzitter van CNV Onderwijs.

8.

Opleiding

Het opleidingsniveau van Tweede Kamerleden blijft onveranderd hoog. Ruim twee derde (114 leden) heeft een academische opleiding gevolgd en 28 leden volgden een opleiding in het HBO (of daarmee vergelijkbare opleiding). Slechts drie leden hebben voortgezet onderwijs als hoogste onderwijsniveau.

Van de academisch opgeleide leden blijven juristen in de meerderheid (24 leden). Ook politicologen (17), bestuurskundigen (18), economen (16) en historici (12) zijn goed vertegenwoordigd. In de Kamer zitten voorts vier ingenieurs en twee theologen, en verder onder meer een bioloog, een psycholoog, een filosoof en een medicus.

Leiden 'levert' de meeste Tweede Kamerleden (18), gevolgd door Rotterdam (18), Groningen (17), de UvA (15), de Vrije Universiteit (14) en Utrecht (9). Technische Universiteiten scoren veel lager.

9.

Opvallend

Opvallend in de gekozen Tweede Kamer zijn het lage aantal oud-bewindslieden en de komst van nazaten van politici: Marit Maij i (PvdA), Pieter Duisenberg i en Pieter Heerma i (CDA).

 

Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief i van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.