Conclusies van de Raad over eco-innovatie: de overgang naar een circulaire economie bewerkstelligen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 18 december 2017.

Op 18 december 2017 heeft de Raad conclusies aangenomen over eco-innovatie, dat de cruciale overgang naar een circulaire economie mogelijk moet maken.

Eco-innovatie was het afgelopen halfjaar een prioriteit van het Estse voorzitterschap. De besprekingen over dit onderwerp tijdens de informele bijeenkomst van de milieuministers van juli 2017 in Tallinn vormden een belangrijke leidraad voor deze conclusies.

"We moeten alles in het werk stellen om over te gaan naar een circulaire economie, en ik beschouw eco‑innovatie als een essentieel element in deze transitie. De lidstaten dringen aan op een alomvattend EU-beleid dat de volledige levenscyclus van producten bestrijkt: daardoor zou de transparantie worden vergroot en zou ervoor worden gezorgd dat cruciale elementen niet over het hoofd worden gezien. Tegelijkertijd moeten overheden het voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk maken om innovatieve producten op de markt te brengen. Zowel op EU- als op nationaal niveau is er een enorm potentieel van digitale oplossingen om de overgang naar een circulaire economie sneller en eenvoudiger te maken."

Siim Kiisler, minister van Milieubeheer van Estland

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF