Europese Raad 14-15 december 2017

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 14 en 15 december 2017 vond er een Europese Raad i plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i kwamen bijeen. De op 20 oktober 2017 aangenomen Leidersagenda stond centraal. Deze agenda dient de EU meer richting te geven.

Op de agenda stonden de samenwerking op defensiebeleid, de uitkomsten van de top in Göteborg over de sociale pijler van Europa, externe betrekkingen en migratie. De Europese leiders hebben ook de brexit i, de economische en monetaire unie i en de bankenunie i besproken.

1.

Conclusies

Defensie

De Raad heeft zich positief uitgesproken over de op 13 november opgerichte permanente gestructureerde samenwerking (Pesco). 23 lidstaten werken mee aan dit verband om hun samenwerking op defensiegebied te verbeteren. In 2018 wil de Raad een industrieel ontwikkelingsprogramma hebben om de eerste vermogensprojecten van Pesco in 2019 te bekostigen. Ook heeft de Raad gevraagd een nieuw instrument op te richten om de capaciteitsbouw van Europese veiligheid en ontwikkeling na 2020 te coördineren.

Van de samenwerking tussen de EU en de NAVO werd een balans opgemaakt. Hierbij riepen zij op tot uitvoering van de gezamenlijke acties.

Sociale zaken, onderwijs en cultuur

Tijdens de Sociale Pijler van Europa in Göteborg zijn toevoegingen gemaakt aan de Leidersagenda voor cultuur en onderwijs. De Raad riep op om de Sociale Pijler op nationaal en Europees niveau uit te voeren.

Daarnaast was er speciale aandacht voor jongeren. Volgens de Raad moet het programma Erasmus+ uitgebreid worden, moeten jongeren meer Europese talen leren, moeten studies in EU-landen te combineren zijn voor een diploma en moet er meer onderlinge erkenning van diploma's komen.

Externe betrekkingen

De EU-leiders hebben hun voorkeur voor de tweestatenoplossing tussen Israel en Palestina uitgesproken. Dit deden ze in reactie op de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad door de VS.

Migratie

Aan de hand van de Leidersagenda probeerde de Raad een koers voor het migratiebeleid vast te stellen. Tussen de lidstaten bestaat grote onenigheid over het wel of niet verplicht herverdelen van vluchtelingen, opvangquota en het financieren van het asielbeleid. Tijdens deze top zijn de leiders niet dichterbij een oplossing gekomen. De Raad heeft wel vastgesteld dat er uiterlijk juni 2018 een hervorming van het asielstelsel moet zijn.

Brexitonderhandelingen

Ook de brexit is behandeld op de Raad. Op drie specifieke onderwerpen werd beoordeeld of er voldoende vooruitgang was:

  • 1. 
    De rechten van burgers
  • 2. 
    De grenssituatie van Ierland
  • 3. 
    Af te lossen financiële verplichtingen

Er was genoeg vooruitgang om over te gaan naar de volgende fase in het onderhandelingsproces over de brexit. Hierin komt de nadruk op de overgangsperiode en de toekomstige (handels-)betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Eurotop

Alle lidstaten namen deel aan de speciale Eurotop. Eigenlijk zouden enkel de 25 landen landen die het begrotingspact i bekrachtigd hebben in aanmerking komen, maar gezien het belang van de gesprekken heeft voorzitter Tusk ook Kroatië en Tsjechië uitgenodigd. Op de top werden de economische en monetaire unie (EMU) en de bankenunie besproken.

Plannen voor verdere integratie van begrotingsregels en -capaciteit en het aanstellen van een Europese minister van Financiën werden niet breed gesteund. Voltooiing van de bankenunie en de oprichting van een Europees Monetair Fonds wel. Op de top in maart 2018 moeten uitgewerkte plannen worden besproken. In juni 2018 worden besluiten genomen.