Europese Raad 13-14 december 2018

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 13 en 14 december 2018 kwam de Europese Raad i bijeen. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter van de Europese Raad i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i waren aanwezig. Namens Nederland schoof minister-president Rutte i aan.

Op de agenda stonden de volgende punten:

 • 1. 
  Het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027
 • 2. 
  De Europese aanpak van migratie
 • 3. 
  Stappen richting voltooiing van de interne markt
 • 3. 
  Het bestrijden van desinformatie i
 • 4. 
  Externe relaties: voorbereiding op de top met de Arabische Liga in februari 2019

Brexit i is op het laatste moment aan de agenda toegevoegd.

1.

Conclusies van de Europese Raad

De Europese Raad heeft geen wereldschokkende veranderingen opgeleverd. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was de brexit. De Europese Raad wil niet aan de gemaakte deal sleutelen, maar hoopt wel het wantrouwen van het Lagerhuis weg te nemen. Er is een tekst aangenomen, die een handreiking is aan Theresa May om het akkoord door het Lagerhuis te loodsen. Het belangrijkte issue in de verklaring was de backstop van Noord-Ierland: niemand van de EU wil een aparte status voor dat onderdeel van het Verenigd Koninkrijk.

De overige conclusies hadden vooral te maken met het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de interne markt en de migratieproblematiek. Hieronder een overzicht.

Meerjarig Financieel Kader

De Europese Raad juicht het voorbereidende werk voor het MFK 2021-2027 toe. Het doel is om een definitief akkoord over het meerjarig kader te bereiken op de Europese Top in de herfst van 2019.

Interne markt

De Europese Raad heeft op dit punt diverse punten aangenomen. De Europese Raad stelt dat er meer werk gemaakt moet worden van de stabiliteit van de interne markt. Dat zou de Europese Unie meer vertrouwen geven in een moeilijke geopolitieke wereldpolitiek. Bovendien moet er meer werk gemaakt worden van digitalisering en moet de nadruk wat de Europese Raad betreft de komende jaren liggen op kunstmatige intelligentie. Tijdens de Europese top in de lente van 2019 zal gesproken worden over de ontwikkeling van de interne markt voor de periode 2021-2027.

Migratie

De Europese Raad wil een steviger beleid op het controleren van de Europese buitengrenzen en wil dan ook dat er de komende periode productieve discussies gevoerd blijven worden over Frontex i. Het aantal illegale vluchtelingen dat Europa betreedt is inmiddels teruggebracht tot het niveau van voor de migratiecrisis en de Europese Raad wil het beleid dat daartoe geleid heeft dan ook voortzetten en uitbouwen. Dat houdt concreet in dat er de komende periode beleid gemaakt moet worden op het gebied van de migratieroutes via de Middelandse Zee.

Brexit

Het onderwerp stond in eerste instantie niet op de agenda. Nadat duidelijk werd dat het Britse Lagerhuis de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie niet zou goedkeuren, is het alsnog op de agenda gezet. Er werd gekeken naar welke toezeggingen gedaan kunnen worden, terwijl heronderhandelingen worden uitgesloten. Dat is vooral op het gebied van Noord-Ierland gebeurd, maar de deal wordt niet heronderhandeld.

Overige bijzonderheden

Naast bovenstaande onderwerpen is onder andere de top met de Arabische Liga van 24 en 25 februari 2019 voorbereid. Daarnaast wil de Europese Raad de samenwerking met de NAVO versterken en heeft de Raad een veroordeling uitgesproken van alle vormen van racisme, antisemitisme en xenofobie.

Alle conclusies van de Europese Raad zijn te lezen via onderstaande link.

2.

Meer informatie