Europese Raad 17-18 oktober 2019

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 17 en 18 oktober 2019 vond een bijeenkomst van de Europese Raad i plaats in Brussel. Brexit i stond hier hoog op de agenda. Het was waarschijnlijk de laatste top waarbij het Verenigd Koninkrijk i deel uitmaakte van de Europese Unie i. Daarnaast werden onder andere het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de internationale aanpak van klimaatverandering besproken.

Bij de top waren alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger i voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid aanwezig. Het was de laatste Europese Top waar Jean-Claude Juncker i aanwezig was als voorzitter van de Europese Commissie. Zijn beoogde opvolger, Ursula von der Leyen i, was ook aanwezig om haar plannen voor de EU toe te lichten aan regeringsleiders.

Inhoudsopgave

  1. Conclusies
  2. Brexit

1.

Conclusies

Meerjarig Financieel Kader

De regeringsleiders hebben tijdens de Europese Top hun meningen uitgewisseld over de ontwerpbegroting van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 i die de Commissie in mei 2018 presenteerde. Zij bereikten geen overeenstemming maar hopen voor het einde van het jaar een akkoord te sluiten.

Volgende institutionele cyclus

Beoogd Commissievoorzitter Ursula von der Leyen i presenteerde tijdens de Europese Top de belangrijkste plannen van de nieuwe Commissie i. De Europese Raad heeft met haar van gedachten uitgewisseld over over de uitvoering van de EU-prioriteiten zoals uitgezet in de strategische agenda i.

De Europese Raad besloot ook tot het benoemen van Christine Lagarde i tot president van de Europese Centrale Bank i.

Klimaatverandering

Naar aanleiding van de VN-klimaattop van september is de internationale aanpak van klimaatverandering i besproken. De Europese Raad gaf aan ingenomen te zijn met de resultaten van de VN-klimaattop. Ook is de Europese Raad vastbesloten om ervoor te zorgen dat de EU het voortouw blijft nemen in de groene transitie in het kader van de Overeenkomst van Parijs. De Europese Raad steunt de prioriteiten van COP25. Tijdens de Europese Top van december zal de Europese Raad de laatste hand leggen aan de EU-langetermijnstrategie wat betreft klimaatverandering, alvorens deze begin 2020 aan te nemen en bij het UNFCCC in te dienen.

Uitbreiding

De mogelijke uitbreiding van de EU i met Noord-Macedonië en Albanië stond officieel niet op de agenda, maar is toch besproken door de Europese Raad. De Europese Raad komt voor de top EU-Westelijke Balkan in mei 2020 te Zagreb op de uitbreidingskwestie terug.

Turkije

De regeringsleiders hebben de inval van Turkije in Noordoost-Syrië veroordeeld. Zij dringen er bij Turkije op aan om de militaire operatie te stoppen. Verder staat in de conclusies dat de EU zich blijft inspannen om de ernstige humanitaire en vluchtelingencrisis aan te pakken.

Illegale booractiviteiten

De Europese Raad veroordeelt de illegale booractiviteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus en betuigt zijn solidariteit met Cyprus.

MH17

De Europese Raad heeft opnieuw zijn steun toegezegd aan alle inspanningen om de waarheid te achterhalen over het neerhalen van vlucht MH17 en schuldigen ter verantwoording te roepen.

2.

Brexit

Hoewel dit niet werd opgenomen in de officiële conclusies van de Europese Raad, stond brexit i hoog op de agenda tijdens deze Europese Top. De EU en de Britse regering zijn het in de avond van 16 oktober eens geworden over het nieuwe brexitakkoord van de Britse premier Boris Johnson i. De datum van uittreding van het Verenigd Koninkrijk staat gepland op 31 oktober 2019. De Europese Raad heeft tijdens de top het akkoord bekrachtigd en de hoop uitgesproken dat er na de brexit een hecht partnerschap met het Verenigd Koninkrijk zal zijn.

Meer informatie