Vooruitblik: 25 november - 8 december 2019 - EU monitor

EU monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

Vooruitblik: 25 november - 8 december 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 22 november 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema's en evenementen bij de Raad van de Europese Unie i en de Europese Raad i.

Raad Buitenlandse Zaken i (Ontwikkeling), 25 november 2019

De Raad zal de toekomstige financiële architectuur voor duurzame ontwikkeling en nabuurschap bespreken en ingaan op de vraag hoe de EU i en de lidstaten beter de krachten kunnen bundelen om de ontwikkeling van landen in transitie te ondersteunen. Daarbij wordt gefocust op Ethiopië en Sudan. De ministers van Ontwikkelingssamenwerking zullen met de minister van Onderwijs van Ethiopië, dr. Tilaye Gete, van gedachten wisselen over gender en onderwijs.

Raad Concurrentievermogen, 28-29 november

De Raad (die twee dagen zal duren) zal worden verzocht akkoord te gaan met representatieve vorderingen voor consumenten, verslaglegging per land, de verordening over het Europees Instituut voor innovatie en technologie i (EIT), de overwegingen en bijlage IV van de verordening Horizon Europa en (eventueel) het Euratom i-programma voor onderzoek. Ook zal de Raad spreken over de externe dimensie van het Europese concurrentievermogen en over de vraag hoe een duurzame ruimtevaarteconomie kan worden bevorderd. Ten slotte zal de Raad conclusies aannemen over ruimtevaartoplossingen voor een duurzaam noordpoolgebied, over de circulaire economie in de bouwsector en over de geactualiseerde EU-strategie voor de bio-economie.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken i, 2 en 3 december 2019

Op maandag zullen de ministers van Binnenlandse Zaken twee thematische besprekingen houden over de uitvoering van de strategische agenda 2019-2024. De eerste gaat over het migratie- en asielbeleid van de EU en de tweede over de interne veiligheid van de EU. Op dinsdag zullen de ministers van Justitie algemene oriëntaties trachten te bereiken over de verordening inzake de betekening en kennisgeving van stukken en de verordening over de bewijsverkrijging, en van gedachten wisselen over milieucriminaliteit. Ook is het de bedoeling conclusies aan te nemen over de rechten van slachtoffers en alternatieve maatregelen voor detentie, in het kader van de besprekingen over de uitvoering van de strategische agenda.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Vervoer), 2 december 2019

De Raad zal streven naar gezamenlijke standpunten over drie voorstellen: de actualisering van de rechten van treinreizigers, de stroomlijning van de vergunningsprocedures voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en de herziening van de EU-regels voor tolheffing (Eurovignet). De ministers zullen spreken over "Digitale vervoersdiensten voor mensen: de volgende stappen voor duurzame Europese oplossingen" en de toekomst van het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Telecommunicatie), 3 december 2019

Op de agenda van de zitting staat onder meer een voorstel tot actualisering van de privacyregels voor elektronische communicatie (e-privacy). De ministers zullen debatteren over de Europese Unie als centrum voor ethisch gebruik van gegevens. De Raad zal conclusies aannemen over het belang van 5G voor de Europese economie en de noodzaak om de veiligheidsrisico's in verband met 5G te beperken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie i), 4 december 2019

De Raad zal van gedachten wisselen over slimme sectorintegratie, de nieuwe prioriteiten van het Commissiebeleid inzake energie en de follow-up van de nationale ontwerpversies van de energie- en klimaatplannen.

Raad Economische en Financiële Zaken i, 5 december 2019

De Raad Ecofin zal de balans opmaken van de voortgang met de bankenunie. Ook zal de Raad een werkplan voor klimaatactie goedkeuren en conclusies aannemen over energiebelastingen, witwaspraktijken, de kapitaalmarktenunie, niet-renderende leningen en de financiële architectuur voor ontwikkeling.