Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - 27 september 2023

vrijdag 29 september 2023

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 36410 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2024

Besluiten bij: 36435 XIV - Wijziging begroting van het ministerie van LNV (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor 2023 (Miljoenennota)

Besluiten bij: 28286 - Dierenwelzijn

Besluiten bij: 35746 - Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Besluiten bij: 30252 - Toekomstvisie agrarische sector

Besluiten bij: 29383 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Besluiten bij: 36200 - Miljoenennota 2023

Besluiten bij: 33009 - Rapport innovatiebeleid

Besluiten bij: 31532 - Voedingsbeleid

Besluiten bij: 21501-32 - Landbouw- en Visserijraad

Besluiten bij: 27858 - Gewasbeschermingsbeleid

Besluiten bij: 36200 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

Besluiten bij: 33037 - Mestbeleid

Besluiten bij: 27924 - Pachtbeleid

Besluiten bij: 28973 - Toekomst veehouderij

Besluiten bij: 32336 - Dierproeven

Besluiten bij: 33835 - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Besluiten bij: 28625 - Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Besluiten bij: 30669 - Dierziekte blauwtong

Besluiten bij: 32725 - Werelderfgoedlijst

Besluiten bij: 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Besluiten bij: 25268 - Zelfstandige bestuursorganen

Besluiten bij: 26407 - Biodiversiteit

Besluiten bij: 27428 - Beleidsnota Biotechnologie

Besluiten bij: 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Besluiten bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Besluiten bij: 23908 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Besluiten bij: 29683 - Dierziektebeleid

Besluiten bij: 28807 - Vogelpest (Aviaire influenza)

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 33576 - Natuurbeleid

Besluiten bij: 29684 - Waddenzeebeleid

Overige besluiten: