Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW) - 22 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW)

Voorstellen bij: 36471 - Kabinetsformatie 2023

Voorstellen bij: 36560 A - Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023

Voorstellen bij: 36560 J - Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2023

Voorstellen bij: 36316 - Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)

Voorstellen bij: 35756 - Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Voorstellen bij: 23908 - Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen

Voorstellen bij: 27664 - Toekomst milieuwetgeving

Voorstellen bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Voorstellen bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Voorstellen bij: 36410 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024

Voorstellen bij: 34681 - Fietsbeleid

Voorstellen bij: 32668 - Structuurvisie ZuidasDok

Voorstellen bij: 29385 - Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

Voorstellen bij: 28642 - Sociale veiligheid openbaar vervoer

Voorstellen bij: 29893 - Veiligheid van het railvervoer

Voorstellen bij: 31305 - Mobiliteitsbeleid

Voorstellen bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Voorstellen bij: 29398 - Maatregelen verkeersveiligheid

Voorstellen bij: 36410 A - Vaststelling begroting Mobiliteitsfonds 2024

Voorstellen bij: 31936 - Luchtvaartbeleid

Voorstellen bij: 32852 - Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Voorstellen bij: 30175 - Luchtkwaliteit

Voorstellen bij: 32698 - Hoogwaterbeschermingsprogramma

Voorstellen bij: 27625 - Waterbeleid

Voorstellen bij: 25422 - Opwerking van radioactief materiaal

Voorstellen bij: 28165 - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Voorstellen bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Voorstellen bij: 28663 - Milieubeleid

Voorstellen bij: 36412 - Versterken toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van knelpunten

Overige voorstellen: