EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de coördinatie op het niveau van de Unie van de nationale regelgevingen op het gebied van de interne markt en van de Douane-unie, met name:
  • a) 
   het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de harmonisatie van technische normen
  • b) 
   het recht van vestiging
  • c) 
   het vrij verrichten van diensten, met uitzondering van financiële en postdiensten
 • 2. 
  de werking van de interne markt, met inbegrip van maatregelen ter vaststelling en afschaffing van potentiële belemmeringen voor de totstandbrenging van de interne markt, met inbegrip van de digitale interne markt
 • 3. 
  de bevordering en bescherming van de economische belangen van consumenten, met uitzondering van vraagstukken in verband met volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 4. 
  beleid en wetgeving inzake de handhaving van de internemarktregelgeving en consumentenrechten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Er zitten geen leden in deze commissie