Europese Raad 16 juli 2014

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Herman van Rompuy

Op 16 juli 2014 kwam de Europese Raad i bijeen om te praten over de verdeling van Europese topfuncties. Tijdens de Europese top in juni 2014 i besloten de regeringsleiders van de lidstaten om Jean-Claude Juncker i bij het Europees Parlement i voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie i. Op 15 juli heeft het Parlement ingestemd met de voorgestelde kandidaat. De Europese leiders hebben Herman van Rompuy i gevraagd om voorbereidende gesprekken te houden voor de verdeling van andere topfuncties.

Dit jaar zullen niet alleen de Commissie i en de Commissievoorzitter worden vervangen; er zal ook een nieuwe voorzitter van de Europese Raad i en een nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid i gekozen worden.

Op 16 juli hebben de Europese regeringsleiders de nominaties voor deze twee posten besproken. Zij slaagden er niet in overeenstemming te bereiken. Bij de volgende Europese raad, op 30 augustus i 2014, hopen ze wel tot afspraken te komen.

1.

Nominatieprocedures voor de Europese topfuncties

Voorzitter van de Europese Raad

De Europese Raad kiest de vaste voorzitter van de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid i. Deze mag op het moment van benoeming geen nationale politieke functie vervullen. De vaste voorzitter van de Europese Raad wordt benoemd voor een termijn van tweeënhalf jaar. De voorzitter van de Europese Raad mag één keer worden herkozen.

Herman van Rompuy werd voor de eerste keer gekozen in november 2009, en werd herkozen in maart 2012. Zijn huidige mandaat zal op 1 december 2014 verlopen.

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

De Europese Raad benoemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en in overleg met de nieuwe Commissievoorzitter de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Dat is een post binnen de Europese Commissie, maar de Hoge Vertegenwoordiger zit ook de Raad Buitenlandse Zaken i voor, één van de raden van de Raad van Ministers. De Hoge Vertegenwoordiger wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar. Er is geen limiet aan het aantal keer dat een persoon Hoge Vertegenwoordiger mag zijn.

De Europese regeringsleiders benoemden Catherine Ashton i als Hoge Vertegenwoordiger in november 2009. Zij zal aftreden wanneer de termijn van de huidige Commissie afloopt op 31 oktober 2014.

2.

Meer informatie