Rapport van de vijf voorzitters over versterking EMU

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Titelblad rapport

In juni 2015 publiceerden de toenmalige 'vijf voorzitters' van Europese instellingen een ambitieus plan om de Economische en Monetaire Unie i (EMU) uiterlijk tegen 2025 te voltooien. De kern van het rapport was dat de leden van de eurozone i hun economisch beleid meer op elkaar af moesten stemmen om beter weerbaar te zijn tegen een nieuwe economische crisis. Sinds de publicatie van het verslag zijn er volgens de Europese Commissie aanmerkelijke vorderingen gemaakt.

Het rapport 'De voltooiing van Europa's Economische en Monetaire Unie' was opgesteld door de voorzitter van de Europese Commissie i (Jean-Claude Juncker i) samen met de presidenten van de Europese Raad i (Donald Tusk i), de toenmalige voorzitter van de Eurogroep i (Jeroen Dijsselbloem i) en de Europese Centrale Bank i (Mario Draghi i) en de toenmalige voorzitter van het Europees Parlement i (Martin Schulz i). Een hechte en rechtvaardige Economische en Monetaire Unie was een van de topprioriteiten van het werkprogramma Commissie-Juncker. i

Het rapport stelde concrete maatregelen voor de EMU voor. Hoewel de EMU in 2015 robuster was dan vóór de crisis, was deze EMU ondanks alle vooruitgang in 2015 nog onvoltooid. De economische prestaties van de verschillende eurozone landen liepen flink uiteen. Om de Unie stabieler en veerkrachtiger te maken werden drie verschillende fases voorgesteld.

De Eerste fase liep van 1 juli 2015 tot 30 juni 2017. Op korte termijn moesten bestaande instrumenten en verdragen worden gebruikt om het beleid van de EMU te versterken. Als onderdeel van de uitbreiding van de bankenunie i is het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme op 1 januari 2016 in werking getreden. Ook is er een Europees Begrotingscomité i ingesteld. Daarnaast presenteerde de Europese Commissie halverwege 2017 een tussentijdse evaluatie over het realiseren van de kapitaalmarktunie i waarin werd gesteld dat tweederde van de doelstellingen was behaald.

Voor de overgang van fase 1 naar fase 2 werd in mei 2017 een discussienota gepubliceerd over de stand van zaken van de EMU. In deze nota worden voornamelijk de doelstellingen, zoals beschreven in het voorzittersrapport, herhaald. Zo stelt de Commissie dat het economisch beleid toch voornamelijk een nationale aangelegenheid blijft, ondanks het verscherpte toezicht onder het Europees semester i. Eind 2017 publiceerde de commissie de routekaart met de noodzakelijke volgende stappen om de EMU in fase 2 te voltooien.

In fase 2 moet het proces waarin lidstaten naar elkaar toe groeien in EU-wetgeving worden vastgelegd. Inmiddels hebben er besprekingen plaatsgevonden over het toekomstige begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone en over de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme. i Volgens de Commissie is er inmiddels aanmerkelijke vooruitgang geboekt met verdere risicovermindering in de bankenunie. i

Aan het einde van fase 2, uiterlijk in 2025, zou de EMU moeten functioneren als een stabiele en welvarende eenheid voor alle burgers en lidstaten van de eurozone.

Bekijk de meest recente ontwikkelingen hier.

1.

Meer informatie