Europese Raad 15 december 2016

Met dank overgenomen van Europa Nu.
De Europese Raad van 18 en 19 februari 2016
Bron: The European Union 2016

Op 15 december 2016 vond een Europese Raad i plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i kwamen bijeen in Brussel.

Centraal stonden migratie, veiligheid, economie en externe betrekkingen. Eén van de agendapunten was het vinden van een oplossing voor het Nederlandse probleem met ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne.

1.

De onderwerpen

Migratie

De Europese Raad is tevreden dat de afgelopen weken akkoorden zijn gesloten met Afrikaanse landen om migratie terug te dringen. De noodzaak om zowel in de Middellandse Zee als op de Balkan de grensbewaking te versterken is duidelijk, de Europese Raad wil hier extra middelen voor inzetten. Er is ook gesproken over de uitvoering van de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije, en met name in Griekenland.

Met betrekking tot het hervormen van het asiel- en migratiebeleid is geconstateerd dat de landen er nog niet uit zijn. Wel is benadrukt dat solidariteit noodzakelijk is.

Veiligheid

De uitwerking van de Europese Veiligheidsagenda is doorgenomen; het politieke akkoord over de nieuwe controles op de buitengrenzen in het kader van het Schengenbeleid werd positief onthaald. Het nieuwe systeem voor visa moet in 2017 in werking treden.

De Europese Raad onderschrijft alle 42 voorstellen die zijn gedaan om de samenwerking tussen de EU en de NAVO te versterken. Het Commissievoorstel om een Defensiefonds van vier miljard op te zetten voor de gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van defensiematerieel krijgt prioriteit.

Economie

De Commissie wil dat het Europees Fonds voor Strategische Investeringen i (EFSI) wordt verdubbeld. Het akkoord in de Raad i daarover is bekrachtigd door de Europese regeringsleiders.

De plannen voor het verder weghalen van obstakels in de interne markt en de Energie-Unie i moeten in 2018 zijn gerealiseerd. Verdere mogelijkheden om de werkloosheid te bestrijden lijkt de Europese Raad vooral te zoeken in het verder helpen ontwikkelen van vaardigheden, mobiliteit en onderwijs. Het nieuwe Europese Solidariteitskorps past in die denkwijze. Daarnaast wil de Europese Raad dat het industriebeleid i wordt doorgelicht en, waar nodig, plannen worden ontwikkeld om de industrie een goede basis te kunnen geven in de EU.

De regeringsleiders hebben de Raad verzocht haast te maken met het behandelen van de nieuwe plannen omtrent de bankenunie i.

Externe betrekkingen

Op verzoek van Nederland is een extra verklaring aan het associatie-verdrag met Oekraïne toegevoegd, waarin duidelijk staat aangegeven dat het verdrag geen automatische opstap is naar lidmaatschap van de EU, er geen militaire verplichtingen uit voort komen en dat het ook niet betekent dat Oekraïners vrij naar Europa kunnen reizen. Voorzitter van de Europese Raad Tusk i gaf aan dat de verantwoordelijkheid voor goedkeuring van het verdrag nu bij Nederland ligt.

De situatie in Syrië, en met name in Aleppo, baart de Europese Raad grote zorgen. Er is opgeroepen onmiddellijk een wapenstilstand in acht te nemen zodat humanitaire hulp Aleppo kan bereiken. Sancties tegen Rusland - vanwege hun steun aan Assad - komen er niet.

Brexit

Ter afsluiting van de Europese Raad hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten tijdens een informeel werkdiner de brexit besproken. Om deze reden had voorzitter Tusk Theresa May i niet uitgenodigd voor het diner.

2.

Meer informatie

3.

Bron