1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 12 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.02.2024  Voortzetten van gecoördineerde maatregelen ter reductie van de gasvraag.
Aanbeveling com(2024)101
 
23.03.2022  Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot ...
Verordening com(2022)135
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242
 
02.02.2012  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie met Zuid-Afrika.
Aanbeveling com(2012)27
 
01.06.2011  Machtiging van de Commissie om te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag.
Aanbeveling com(2011)324
 
02.03.2011  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie tussen Euratom en de regering van Australië.
Aanbeveling sec(2011)243
 
06.07.2010  Standpunt EU tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Skopje, 24 september 2010).
Besluit com(2010)363
 
18.06.2009  Wijziging van Verordening (EG) nr. 733/2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de ...
Verordening com(2009)276
 
15.06.2009  Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Sarajevo, 26 juni 2009).
Besluit com(2009)270
 
13.12.2006  Machtiging van Slovenië om het Protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied ...
Beschikking com(2006)793
 
24.10.2006  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie tussen Euratom en de Regering van Kazachstan.
Aanbeveling com(2006)617