1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 19 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.06.2022  Standpunt EU tijdens de buitengewone vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest op 24 juni 2022.
Besluit com(2022)293
 
23.03.2022  Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot ...
Verordening com(2022)135
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242
 
02.02.2012  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie met Zuid-Afrika.
Aanbeveling com(2012)27
 
10.08.2011  Standpunt EU op de ministerraad van de energiegemeenschap (Chişinău, 6 oktober 2011).
Besluit com(2011)487
 
01.06.2011  Machtiging van de Commissie om te onderhandelen over wijzigingen van het Energiegemeenschapsverdrag.
Aanbeveling com(2011)324
 
02.03.2011  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie tussen Euratom en de regering van AustraliĆ«.
Aanbeveling sec(2011)243
 
06.07.2010  Standpunt EU tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Skopje, 24 september 2010).
Besluit com(2010)363
 
20.11.2009  Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Zagreb, 18 december 2009).
Besluit com(2009)632
 
18.06.2009  Wijziging van Verordening (EG) nr. 733/2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de ...
Verordening com(2009)276
 
15.06.2009  Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Sarajevo, 26 juni 2009).
Besluit com(2009)270
 
21.11.2008  Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Tirana, 11 december 2008).
Besluit com(2008)783
 
14.06.2007  Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007.
Besluit com(2007)339
 
13.06.2007  Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap op 29 juni 2007 (Podgorica) betreffende de uitbreiding van het acquis gemeenschappelijke inzake ...
Besluit com(2007)342
 
13.12.2006  Machtiging van SloveniĆ« om het Protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied ...
Beschikking com(2006)793
 
24.10.2006  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie tussen Euratom en de Regering van Kazachstan.
Aanbeveling com(2006)617
 
20.05.2005  Richtsnoeren voor de Commissie voor de onderhandeling over wijzigingen van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal.
Besluit com(2005)199