Europese Raad 20 en 21 februari 2020 - EU monitor

EU monitor
Maandag 26 oktober 2020
kalender

Europese Raad 20 en 21 februari 2020

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 20 en 21 februari 2020 was er een extra bijeenkomst van de Europese Raad i. Deze stond in het teken van de meerjarenbegroting i van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. De Top eindigde in een teleurstelling: voorzitter Michel i brak de Top voortijdig af omdat de verschillen tussen standpunten van EU-landen te groot zijn. Een akkoord over het meerjarig financieel kader is nog zeer ver weg.

Bij de top waren alle regeringsleiders/staatshoofden van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger i voor een sterker Europa in de wereld aanwezig.

De lidstaten van de EU i onderhandelen al geruime tijd over het Europees financieel kader voor 2021-2027, maar er is nog altijd geen overeenstemming bereikt. Factoren die meespelen zijn het vertrek van de Britten uit de EU i, wat leidt tot een tekort van zo'n 12 miljard euro per jaar, en de financiering van de Green Deal i.

1.

MFK 2021-2027

De meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2017

Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) is het akkoord waarin de begroting van de Europese Unie voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. De EU legt in deze meerjarenbegroting vast wat de hoogte van het budget van de EU is, waar het geld aan uitgegeven wordt en hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen.

Op 21 juli 2020 bereikten de EU-regeringsleiders tijdens een vierdaagse top i een akkoord over de volgende meerjarenbegroting tot 2027. De komende zeven jaar is de begroting vastgesteld op 1074 miljard euro. Daarnaast is ook nog 750 miljard euro met het - aan de meerjarenbegroting gekoppelde - (corona)herstelfonds i gemoeid. Het MFK-voorstel van februari was aangepast om te reageren op de coronacrisis en de maatregelen die in het kader van het (corona)herstelfonds worden genomen.

Vooral de uitgaven op nieuw beleid zoals innovatie en klimaat zijn lager uitgevallen dan in eerdere voorstellen van de Europese Commissie. Zo daalt het Just Transition Fund i, dat bedoeld is om vervuilende sectoren te ondersteunen in hun overgang naar een duurzamere economie, van 30 naar 10 miljard euro. Ook is er flink bezuinigd op het Horizon Europe programma, dat onderzoek en ontwikkeling ondersteunt. Nu de regeringsleiders dit akkoord hebben bereikt, is het aan de Raad van de EU i en het Europees Parlement i om zich hierover te buigen.