Europa Vandaag: krijgt de Conferentie over de Toekomst van Europa een vervolg?

dinsdag 3 mei 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Conferentie over de Toekomst van Europa
Bron: European Commission

Krijgt de Conferentie over de Toekomst van Europa een vervolg?

Het Europees Parlement debatteert vandaag over de Conferentie over de Toekomst van Europa i en een eventueel vervolg daarvan. Dit weekend nam de Conferentie 49 voorstellen aan, die zijn gebaseerd op discussies tussen burgers. De Conferentie pleit onder andere voor het afschaffen van veto's van lidstaten bij stemprocedures van de Raad van de EU i en de Europese Raad i, en voor het recht om wetsvoorstellen te initiëren voor het Europees Parlement.

Voor sommige van deze voorstellen is een wijziging van de Europese verdragen i nodig. Guy Verhofstadt i, covoorzitter van de Conferentie, heeft aangekondigd dat enkele fracties i een resolutie zullen indienen voor een 'conventie' van nationale parlementen en Europese instellingen, die zich moet buigen over deze verdragswijzigingen.


 
stembus in Slowakije © Wikimedia Commons

Grenzeloos stemmen, tot op zekere hoogte

Er staat nog meer Europa en democratie op de agenda. In de middag stemt het Parlement namelijk over het voorstel om de procedure rondom de verkiezingen i van het Europees Parlement te wijzigen. De EP-commissie Constitutionele Zaken i heeft voorgesteld om 28 zetels verkiesbaar te stellen via 'transnationale kieslijsten', waardoor burgers ook op kandidaten uit andere lidstaten kunnen stemmen. Ook zou de symbolische dimensie van de verkiezingen moeten worden benadrukt, bijvoorbeeld door Europadag op 9 mei als enige verkiezingsdag in te stellen.


 
Eurogroep
Bron: The Council of the European Union

Informeel overleg over herstelfonds en Bankenunie

De ministers van Economische Zaken en Financiën bespreken het economisch herstel in Europa. Zo zullen ze ingaan op de uitvoering van het Europees herstelfonds i, dat werd opgericht om de economische klap van de uitbraak van het coronavirus op te vangen. Lidstaten moeten geld uit het fonds gebruiken voor hervormingen op het gebied van duurzaamheid en digitale ontwikkeling.

De ministers van Financiën bespreken in de Eurogroep i het werkplan voor de voltooiing van de Europese Bankenunie i. De Bankenunie is opgezet in de nasleep van de eurocrisis van 2009 en moet stapsgewijs leiden tot een Europees toezicht op banken. Maar de Bankenunie is nog niet voltooid. Ook ministers van landen die niet tot de eurozone i behoren sluiten aan.


En verder...

De Eurocommissarissen i houden hun wekelijkse bijeenkomst. Ze bespreken onder andere een voorstel voor een 'Europese dataruimte' voor gezondheidsgegevens.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

3 mei, 14:00-22:00

Europees Parlement

Plenair debat en stemming over Conferentie over de Toekomst van Europa en verkiezingen Europees Parlement i

3 mei

Raad van de EU

Informele videoconferentie ministers van Financiën en Economische Zaken over het Europees herstelfonds i

3 mei, 16:00-

Eurogroep

Videoconferentie over voltooiing van de Europese Bankenunie i

3 mei

Europese Commissie

Wekelijkse bijeenkomst Eurocommissarissen