Europees Parlement keurt uitvoering begrotingen 2020 van meeste EU-instellingen goed

donderdag 5 mei 2022, 12:15

DEN HAAG (PDC i) - Het Europees Parlement i heeft gisteren tijdens de plenaire vergadering i de uitvoering van de begroting over 2020 van de meeste Europese instellingen goedgekeurd. De goedkeuring van de jaarverslagen van Frontex i, het Europees Economisch en Sociaal Comité i en de Raad van de Europese Unie i en de Europese Raad i werd uitgesteld.

Het Europees Parlement keurt de uitvoering van de begroting van de Europese instellingen i en agentschappen i door middel van de kwijtingsprocedure i. De kwijting is de jaarlijkse controle van de manier waarop de Europese instellingen de EU-begroting in een begrotingsjaar hebben geïmplementeerd. Doorgaans wordt het definitieve besluit pas twee jaar na het begrotingsjaar genomen. Het Parlement bekijkt de jaarverslagen van de Europese Rekenkamer i. In deze jaarverslagen staan eventuele gevallen van fraude en andere onregelmatigheden die zijn voorgekomen in het begrotingsjaar. Wanneer het Europees Parlement de jaarverslagen niet goedkeurt, wordt de kwijting uitgesteld.

Het ging gisteren om 52 begrotingen, waarvan de meeste jaarverslagen zonder problemen zijn goedgekeurd. Het Europees Parlement wees het jaarverslag van Frontex i echter af. Dit naar aanleiding van een onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naar wangedrag bij het agentschap en zogenaamde pushbacks, het illegaal terugduwen van vluchtelingen buiten de EU-grenzen. Ook het jaarverslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité i werd niet goedgekeurd. Daar was in 2020 sprake van een intimidatiezaak, die nog niet afgehandeld is. Tot slot werd het jaarverslag van de Raad van de Europese Unie i en de Europese Raad i niet goedgekeurd, vanwege 'non-coöperatie' met het Europees Parlement.

De goedkeuring van de jaarverslagen van de genoemde instellingen is uitgesteld. In september en oktober volgt een tweede ronde van de kwijting. De instellingen moeten voor die tijd aanvullende informatie over de bezwaren van de parlementariërs verstrekken zodat het Europees Parlement opnieuw kan stemmen.

Bron: Europees Parlement