EP deze week: begroting, politieke partijen, luchtvervoer, jeugdwerkloosheid en autoregistratie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 18 maart 2013, 14:03.

Deze week staat in het teken van financieel nieuws: een debat met de Voorzitter van de Europese Raad i, Van Rompuy i en Commissievoorzitter Barroso i over de uitkomst van de Europese top van vorige week en de EU-begroting 2014-2020; het eerste bezoek van de nieuwe voorzitter van de Eurogroep i, Jeroen Dijsselbloem i en de controle van de uitgaven over 2011 van de EU-instellingen i. Verder debatteren de commissies over luchthavendiensten, jeugdwerkloosheid en de registratie van auto's in andere EU-landen i.

"U moet deelnemen aan serieuze onderhandelingen," over de EU-meerjarenbegroting liet EP-voorzitter Schulz i de EU-leiders i weten op de top van vorige week. Op woensdag gaan de fractieleiders in debat over de resultaten van de Europese top met de de voorzitter van de Europese Raad i, Van Rompuy en Commissievoorzitter Barroso, waarbij het economisch en sociaal beleid en de komende onderhandelingen over de meerjarenbegroting aan de orde zullen komen.

Jeroen Dijsselbloem i komt op donderdag voor zijn eerste debat als voorzitter van de Eurogroep naar de commissie Economische en monetaire zaken. De Nederlandse minister van Financiën werd benoemd in januari.

De waakhond van de EU-begroting, de commissie begrotingscontrole, stemt op maandag en dinsdag over het advies voor de kwijting over 2011 over de uitgaven van meerdere EU-instellingen waaronder de Europese Commissie i en het Europees Parlement.

De toenemende concurrentie in grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens staat op de agenda van de vervoerscommissie op dinsdag. Later die dag is er een debat over mogelijke nieuwe regels voor arbeidstijden voor piloten en voorgestelde wijzigingen in de rechten van vliegtuigpassagiers.

Op dinsdag stemt de commissie constitutionele zaken over regels voor de EU-registratie en financiering van Europese politieke partijen i.

Een verslag waarin wordt opgeroepen tot adequate, veilige en betaalbare pensioenen met het oog op de vergrijzing van de Europese bevolking en de huidige crisis staat voor stemming op de agenda van de commissie Werkgelegenheid op donderdag. Het roept ook op tot de coördinatie van de nationale pensioenstelsels, zodat werknemers hun pensioenrechten behouden bij verhuizing naar een ander land binnen de EU.

De stemmingen over de voortgangsverslagen over de toetreding van Bosnië-Herzegovina i en Turkije i staan op de agenda van de commissie Buitenlandse zaken op donderdag.

Een recent akkoord met de Raad i over het de voorwaarden voor het verstrekken van licenties om te boren, en financiële aansprakelijkheid voor alle exploitanten van booreilanden staat voor dinsdag op de agenda van de commissie Industrie en energie

Verder zijn er deze week diverse hoorzittingen zoals op woensdag over de aanpak van de jeugdwerkloosheid (in de commissie Werkgelegenheid, het grensbeheer in het Schengengebied i (in de commissie Burgerlijke vrijheden) en autoregistratie in een andere lidstaat (in de interne marktcommissie).

REF. : 20130318STO06601