EU-Western Balkans summit, Sofia - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 maart 2020
kalender

EU-Western Balkans summit, Sofia

Sofia, Bulgarije: Paleis van Cultuur.
datum 17 mei 2018 09:00 - 15:30
plaats Sofia, Bulgarije
locatie National Palace of Culture Toon locatie
zender EbS+
aanwezigen A. (Antonio) Tajani†i, D.F. (Donald) Tusk†i, J.C. (Jean-Claude) Juncker†i, J. (Johannes) Hahn†i, B.M. (Bojko) Borisov†i, F. (Federica) Mogherini†i e.a.

In mei zullen de leiders van de EU tijdens een top in Sofia de betrekkingen met hun partners van de Westelijke Balkan proberen te versterken.

Livestreaming

Livestreaming

17 mei 2018

 • 8:15 Aankomsten
 • 12:00 Groepsfoto
 • 14:00 Persconferentie

Planning onder voorbehoud

Informatie voor de media

 • Achtergrondnota

  Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

  EN

Voornaamste agendapunten

De top EU-Westelijke Balkan zal op 17 mei 2018 in Sofia, Bulgarije, plaatsvinden.

Wat zijn de doelstellingen van de top?

De top is bedoeld om de betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan een nieuwe dynamiek te geven. Er wordt naar gestreefd:

 • het engagement van de EU ten aanzien van haar partners in de Westelijke Balkan te bevestigen en nog eens onder de aandacht te brengen dat de regio tot de Europese familie behoort
 • de banden tussen de EU en de Westelijke Balkan aan te halen op het gebied van infrastructuur en digitale en menselijke connectiviteit
 • nauwer samen te werken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, zoals veiligheid, migratie, geopolitieke ontwikkelingen en goede betrekkingen als buren

Tijdens de top zal het thema connectiviteit een centrale rol vervullen, met het oog op betere verbindingen met en binnen de Westelijke Balkan.

"Na mijn recente bezoek aan de regio ben ik ervan overtuigd dat de EU de enige partner is die oprecht begaan is met de stabiliteit van de hele regio en een welvarende toekomst voor haar inwoners - en die de regio niet behandelt als betrof het een geopolitiek schaakspel, waarin mensen als pionnen fungeren. Beide partijen moeten zich krachtig blijven inzetten voor het Europese perspectief voor de Westelijke Balkan."

Brief van voorzitter Donald Tusk aan de leden van de Europese Raad in de aanloop naar de top

Wie zal de top bijwonen?

Tijdens de top EU-Westelijke Balkan komen bijeen:

 • de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten
 • de leiders van de 6 partners van de Westelijke Balkan: AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, ServiŽ, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ en Kosovo*

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Bojko Borisov, premier van Bulgarije, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, zal de bijeenkomst voorzitten. Hij zal de EU vertegenwoordigen samen met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

Ook de voorzitter van het Europees parlement, Antonio Tajani, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, en de commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen, Johannes Hahn, wonen de top bij.

Daarnaast nemen vertegenwoordigers van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en de Raad voor regionale samenwerking aan de top deel.

Beelden van de deelname van voorzitter Tusk aan de leidersbijeenkomst over het proces van Brdo-Brijuni, 27 april 2018

Bezoek van voorzitter Tusk aan de regio in de aanloop naar de top

Voorzitter Tusk heeft van 24 tot en met 27 april een reis gemaakt langs Tirana, Podgorica, Belgrado, Pristina, Sarajevo en Skopje. Hij ontmoette de leiders van elke partner van de Westelijke Balkan om de nakende top voor te bereiden en de bilaterale betrekkingen met de EU te bespreken. Aan het eind van zijn rondreis door de regio nam voorzitter Tusk deel aan de top over het proces van Brdo‑Brijuni in Skopje.

"Deze week heb ik een rondreis gemaakt door de hele regio. Ik ben naar de Westelijke Balkan gekomen met een duidelijke boodschap van de leiders van alle lidstaten van de Europese Unie: we houden vastberaden vast aan ons aanbod van een Europees perspectief voor de regio. U kunt op ons rekenen."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top over het proces van Brdo-Brijuni, 27 april 2018

Nevenevenementen

Voorzitter Tusk heeft de EU-leiders uitgenodigd voor een informeel diner in de aanloop naar de top. Dit diner maakt deel uit van de Leidersagenda en er zal voornamelijk worden gesproken over digitaal Europa, onderzoek en innovatie. Ook wordt verwacht dat de EU-leiders van deze gelegenheid gebruik zullen maken om van gedachten te wisselen over het nucleair akkoord met Iran en de handel met de VS. Het diner wordt in het Sofia Tech Park georganiseerd door Bojko Borisov, premier van Bulgarije. Vůůr het diner werd een Leidersagendanota verspreid met een overzicht van de belangrijkste voorliggende vraagstukken.

Het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad heeft in de marge van de top ook verscheidene nevenevenementen gepland. Daaruit moet blijken dat de betrekkingen tussen de EU en de Westelijke Balkan ruimer zijn dan alleen de intergouvernementele aspecten.

Op 16 mei organiseren de European Council on Foreign Relations en het Wilfried Martens Centre for European Studies de conferentie "In dialogue with the Western Balkans: creating a region of growth, security and connectivity on the path to Europe" (in dialoog met de Westelijke Balkan: tot stand brengen van een regio van groei, veiligheid en connectiviteit op weg naar Europa).

Eveneens op 16 mei organiseert het Bulgaars forum voor bedrijfsleiders het evenement "Investment prospective: Western Balkans" (investeringsperspectief: Westelijke Balkan). Het economische potentieel van de Westelijke Balkan en investeringsmogelijkheden in de regio zullen daarbij centraal staan.

Op 17 mei is het World Economic Forum samen met het Bulgaarse voorzitterschap medeorganisator van een strategische dialoog over de Westelijke Balkan. Doel is publiek-private partnerschappen te bevorderen met het oog op meer investeringen in de regio.

Op 18 mei organiseert het Vienna Economic Forum de "Sofia Talks 2018" (gesprekken van Sofia 2018) met bijzondere aandacht voor regionale economische samenwerking.

Op diezelfde dag organiseren het Bulgaars Ministerie van Milieu- en Waterbeheer en Cleantech Bulgaria een evenement rond de circulaire economie en schone technologieŽn.

Daarnaast heeft de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) de route cultureel erfgoed EU-Westelijke Balkan gelanceerd. Er zullen verscheidene initiatieven en evenementen worden georganiseerd om het rijke cultureel erfgoed van de Westelijke Balkan te promoten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Programma

17/05/2018 09:15

Aankomsten

10:00

Plenaire bijeenkomst: connectiviteit

13:00

Groepsfoto

13:15

Werklunch: gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken

15:00

Persconferentie van voorzitter Tusk, voorzitter Juncker en premier Borisov

Infographic - Verbinden van de EU met de Westelijke Balkan

Zie volledige infographic

Infographic - EU en Westelijke Balkan met elkaar verweven

Zie volledige infographic

De EU is de grootste investeerder, donor en handelspartner in de Westelijke Balkan.

Achtergrondinformatie

In maart 2017 bevestigden de EU-leiders hun ondubbelzinnige steun voor het Europees perspectief van de Westelijke Balkan:

"[De Europese Raad] heeft zijn ondubbelzinnige steun voor het Europees perspectief van de Westelijke Balkan bevestigd. De Europese Raad is ingenomen met de vorderingen die de landen van de regio hebben gemaakt, en benadrukt dat de EU op alle niveaus toegewijd en betrokken blijft teneinde hen te ondersteunen bij het uitvoeren van op de EU-gerichte hervormingen en projecten."

Conclusies van de voorzitter van de Europese Raad, 9 maart 2017

Op 6 februari 2018 nam de Europese Commissie een strategie voor de Westelijke Balkan aan. Deze strategie schetst het Europees perspectief voor de regio, de uit te voeren hervormingen en de verhoogde steun van de EU om het veranderingsproces in de Westelijke Balkan te schragen. De Commissie kondigde ook 6 EU-initiatieven aan om dat proces in de regio te ondersteunen op gebieden van gemeenschappelijk belang.

Samenwerking met de Westelijke Balkan is essentieel voor de veiligheid van Europa

Aan de hand van de door de Commissie gepresenteerde nieuwe strategie wisselden de Ministers van Binnenlandse Zaken van de EU op 8 maart 2018 van gedachten over samenwerking met de Westelijke Balkan op het gebied van interne veiligheid en terrorismebestrijding. Het resultaat van deze bespreking zal worden meegenomen in de voorbereidingen van de top.

"Veiligheid in de Westelijke Balkan heeft rechtstreekse gevolgen voor de veiligheid in de EU. Wij willen beter samenwerken met de regio om de dreigingen van georganiseerde misdaad en terrorisme te bestrijden, en zo de veiligheid van de EU-burgers te vergroten."

Valentin Radev, Minister van Binnenlandse Zaken van Bulgarije

De uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces zullen tijdens de top niet worden besproken. In plaats daarvan worden zij volgens de gangbare praktijk beoordeeld. Dit houdt in dat de Raad Algemene Zaken elk jaar de balans van het uitbreidingsproces opmaakt. Dit jaar zal de Europese Commissie haar periodieke voortgangsverslagen op 17 april bekendmaken en zal de Raad Algemene Zaken naar verwachting in juni conclusies ter zake aannemen.

De top EU-Westelijke Balkan vindt plaats als onderdeel van de Leidersagenda. Dat is een concreet werkprogramma dat de activiteiten van de EU tot juni 2019 moet sturen. Meer informatie over de Leidersagenda vindt u op de volgende webpagina:

Meer informatie over de betrekkingen EU-Westelijke Balkan is te vinden op:

 • Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

1.

Meer over...

2.

Meer informatie