1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 73 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
31.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de ...
Aanbeveling com(2021)294
 
25.01.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad betreffende een gecoördineerde benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.
Aanbeveling com(2021)38
 
07.10.2020  Gelijkheid, integratie en participatie van de Roma.
Aanbeveling com(2020)621
 
05.06.2020  Wijziging van Verordening (EG) Nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de EU voor de grondrechten.
Verordening com(2020)225
 
07.03.2017  UNWTO Convention on the protection of tourists and the rights and obligations of tourism service providers.
Besluit com(2017)60
 
04.03.2016  Sluiting door de EU, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Besluit com(2016)109
 
13.04.2015  Standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Mededeling com(2015)173
 
26.06.2013  Effectieve maatregelen in de lidstaten voor het bevorderen van integratie van Roma.
Aanbeveling com(2013)460
 
21.05.2010  Europees onderzoeksbevel in strafzaken.
Richtlijn jai(2010)3
 
18.03.2010  Initiatief van België, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Finland en Zweden met het oog op de aanneming ...
Richtlijn jai(2010)1
 
22.01.2010  Initiatief van België, Bulgarije, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië, Finland en Zweden met het oog op de aanneming van een ...
Richtlijn jai(2010)2
 
27.11.2009  Aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking die wordt gecoördineerd ...
Besluit com(2009)658
 
09.10.2009  Ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst met IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein over extra voorschriften in verband met het ...
Besluit com(2009)524
 
28.07.2009  Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol.
Besluit 'sui generis' jai(2009)2
 
28.07.2009  Accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria.
Beschikking jai(2009)5
 
04.06.2009  Ondertekening van de regeling tussen enerzijds de EG en anderzijds Zwitserland en Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden betrokken bij het Europees ...
Beschikking com(2009)255
 
06.03.2009  Ondertekening van de overnameovereenkomst met Pakistan.
Besluit com(2009)106
 
12.02.2009  Sluiting van de Overeenkomst met De Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.
Besluit com(2009)55
 
08.05.2008  Wijziging van de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Verordening com(2008)246
 
16.04.2008  Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
Besluit com(2008)196
 
16.04.2008  Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
Verordening com(2008)197
 
05.09.2007  Sluiting van de overeenkomst met Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2007)504
 
05.09.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Moldavië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2007)504
 
03.09.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)488
 
27.07.2007  Ondertekening van de overnameovereenkomst met Bosnië en Herzegovina.
Besluit com(2007)425
 
23.07.2007  Ondertekening van de overnameovereenkomst met Servië.
Besluit com(2007)438
 
19.07.2007  Ondertekening van de overnameovereenkomst met Montenegro.
Besluit com(2007)431
 
19.07.2007  Ondertekening van de overnameovereenkomst met Macedonië.
Besluit com(2007)432
 
18.07.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Montenegro inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)426
 
18.07.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Macedonië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)421
 
18.07.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Servië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)422
 
18.07.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Bosnië en Herzegovina inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)423
 
17.07.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Albanië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)413
 
24.04.2007  Wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië.
Besluit com(2007)204
 
20.04.2007  Initiatief van Duitsland en Frankrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad (2007/…/JBZ) van … inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van ...
Kaderbesluit jai(2007)4
 
18.04.2007  Sluiting van de overnameovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2007)197
 
17.04.2007  Ondertekening van de overeenkomst met Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2007)190
 
29.12.2006  Verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten van de EU.
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2006)5
 
04.12.2006  Sluiting van een Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van Die ...
Besluit com(2006)753
 
04.12.2006  Ondertekening van een Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van ...
Besluit com(2006)753
 
04.12.2006  Ondertekening van een Protocol tussen de EG, Zwitserland en Liechtenstein betreffende de toetreding van Liechtenstein tot de Overeenkomst met Zwitserland inzake de ...
Besluit com(2006)754
 
01.12.2006  Sluiting van het Protocol betreffende de toetreding van Liechtenstein tot de Overeenkomst inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij het Schengenacquis.
Besluit com(2006)752
 
29.08.2006  Europees surveillancebevel in procedures tussen EU-lidstaten in afwachting van het proces.
Kaderbesluit com(2006)468
 
13.07.2006  Wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie.
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2006)4
 
01.06.2006  Sluiting van de overeenkomst met Turkije betreffende de deelneming van Turkije aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving.
Besluit com(2006)257
 
27.04.2006  Ondertekening van de overnameovereenkomst met Rusland.
Besluit com(2006)191
 
26.04.2006  Ondertekening van de overeenkomst met de Russisiche Federatie inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2006)188
 
23.03.2006  Wijziging van het statuut van Europol.
Besluit (JBZ/PJSS) jai(2006)1
 
22.12.2005  Organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten.
Kaderbesluit com(2005)690
 
13.09.2005  Ondertekening van Verdrag nr. 198 van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en ...
Besluit com(2005)426