Belangrijkste thema's en media-evenementen 18 - 31 maart 2019 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 5 augustus 2020
kalender

Belangrijkste thema's en media-evenementen 18 - 31 maart 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad i van de EU i de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Buitenlandse Zaken i, maandag 18 maart 2019

De Raad zal spreken over China, de Republiek Moldavië en Jemen.

Raad Landbouw en Visserij i, maandag 18 maart 2019

De Raad zal van gedachten wisselen over het GLB-hervormings­pakket 2020, en over de bio-economie. Hij zal worden bijgepraat over octrooien en plantenveredeling.

Raad Algemene Zaken i, dinsdag 19 maart 2019

De Raad zal de voorbereidingen voor de Europese Raad i van maart voortzetten. Verder zal hij halt houden bij het volgende meerjarig financieel kader en het Europees Semester 2019.

Raad Algemene Zaken (artikel 50), dinsdag 19 maart 2019

De EU-27-ministers zullen de Europese Raad (artikel 50) op 21 maart voorbereiden.

Europese Raad, donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019

De Europese Raad zal tijdens zijn voorjaars­bijeenkomst aandacht besteden aan de brexit en de economie. Tot slot zullen de EU-leiders spreken over klimaatverandering, de komende top met China en de aanpak van desinformatie. De Europese Raad zal ook de premiers van de 3 EER-staten (Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) ontmoeten.