1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 460 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
01.12.2023  Sluiting van het protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch partnerschap wat betreft het vrij verkeer van gegevens.
Besluit com(2023)774
 
01.12.2023  Ondertekening van het protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch partnerschap wat betreft het vrij verkeer van gegevens.
Besluit com(2023)773
 
17.11.2023  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA dat is opgericht bij de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada en de EU wat betreft de ...
Besluit com(2023)708
 
06.10.2023  Standpunt EU in het Samenwerkingscomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Versterkte partnerschapsovereenkomst met Kazachstan in ...
Besluit com(2023)573
 
28.09.2023  Ondertekening van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen Kenia, lid van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, enerzijds, en de EU, anderzijds.
Besluit com(2023)559
 
01.09.2023  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht bij de Associatieovereenkomst met Moldavië met betrekking tot de wijziging ...
Besluit com(2023)503
 
07.07.2023  Standpunt EU met betrekking tot de positieve beoordeling van de tenuitvoerlegging van de fasen 1 en 2 van bijlage XXI-A bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne en de ...
Besluit com(2023)396
 
05.07.2023  Ondertekening van de Interimovereenkomst inzake Handel tussen de EU en Chili.
Besluit com(2023)434
 
04.07.2023  Wijziging van Verordening 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties.
Verordening com(2023)426
 
16.06.2023  Ondertekening van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de EU en Angola.
Besluit com(2023)312
 
16.06.2023  Sluiting van de Overeenkomst ter facilitering van duurzame investeringen tussen de EU en Angola.
Besluit com(2023)313
 
24.04.2023  EU-standpunt in het Comité voor de handel in burgerluchtvaartuigen over de toetreding van Brazilië tot de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen.
Besluit com(2023)211
 
27.02.2023  Wijziging Verordening 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte producten betreft.
Verordening com(2023)125
 
17.02.2023  Ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
Besluit com(2023)82
 
17.02.2023  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
Besluit com(2023)87
 
14.02.2023  Standpunt EU tov het wijzigen de regels ten aanzien van telecommunicatiediensten van bijlage XVII bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne .
Besluit com(2023)90
 
28.11.2022  Standpunt EU in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling met Japan mbt een lijst van deskundigen en het reglement van orde voor een onderzoekspanel ikv art. 16.
Besluit com(2022)653
 
09.11.2022  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2022)582
 
31.10.2022  Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling met Centraal-Afrika.
Besluit com(2022)566
 
21.09.2022  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité EG-Faeröer betreft.
Besluit com(2022)471
 
20.09.2022  Standpunt EU in het Handelscomité met Singapore, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité.
Besluit com(2022)472
 
15.09.2022  Standpunt EU inzake uitbreiding toepassingsgebied van de regeling mbt door overheden gesteunde exportkredieten voor projecten voor duurzame energie, klimaatadaptatie en ...
Besluit com(2022)455
 
15.09.2022  Standpunt EU door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) met betrekking tot de modernisering van de regeling.
Besluit com(2022)456
 
19.07.2022  Standpunt EU in een Comité onder CETA met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten.
Besluit com(2022)343
 
07.06.2022  Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.
Besluit com(2022)257
 
15.02.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld.
Besluit com(2022)49
 
09.02.2022  Standpunt EU in het Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen (Icsid).
Besluit com(2022)38
 
08.12.2021  Bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang door derde landen.
Verordening com(2021)775
 
04.11.2021  Standpunt EU op de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2021)672
 
20.10.2021  Standpunt EU over de vaststelling van de reglementen van orde van twee Speciale Comités die zijn ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst met de ...
Besluit com(2021)637
 
26.08.2021  Standpunt EU in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten over de gemeenschappelijke gedragslijn inzake de tijdelijke verlaging van de minimale ...
Besluit com(2021)498
 
11.08.2021  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2021)468
 
26.07.2021  Standpunt EU inzake herziening van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor projecten voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool.
Besluit com(2021)418
 
21.06.2021  Standpunt EU in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het ...
Besluit com(2021)314
 
31.05.2021  Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2021)268
 
12.05.2021  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over het EU verzoek om verlenging van de WTO-ontheffing voor autonome handelspreferenties tav de Westelijke Balkan.
Besluit com(2021)237
 
21.04.2021  Standpunt EU in de schriftelijke procedures over toetreden VK tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart (“ASU”).
Besluit com(2021)195
 
13.04.2021  Standpunt EU in de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2021)183
 
12.04.2021  Standpunt EU in het Handelscomité met Colombia, Peru en Ecuador aangaande wijziging een aantal besluiten ivm de toetreding van Ecuador en het bijwerken van lijsten ...
Besluit com(2021)173
 
22.03.2021  Standpunt EU in het Associatiecomité met Georgië met betrekking tot een stappenplan voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2021)132
 
11.03.2021  Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2021)114
 
27.01.2021  Standpunt EU in het Handelscomité mbt de wijziging van bijlage XII (“Overheidsopdrachten”), aanhangsel 1, bij de Handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador, ...
Besluit com(2021)27
 
17.12.2020  Standpunt EU met betrekking tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen.
Besluit com(2020)847
 
28.10.2020  Standpunt Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, inzake de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en ...
Besluit com(2020)678
 
05.10.2020  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met de SADC-EPO-staten met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV.
Besluit com(2020)633
 
24.09.2020  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité met Armenië moet worden ingenomen over de wijziging van de lijst van arbiters in geschillenbeslechtingsprocedures.
Besluit com(2020)584
 
08.09.2020  Afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten.
Verordening com(2020)496
 
14.08.2020  Toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota.
Verordening com(2020)375
 
13.08.2020  Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten mbt vaststelling van het reglement van ...
Besluit com(2020)374
 
01.07.2020  Standpunt EU in het Handelscomité met de staten in de Stille Oceaan in verband met de toetreding van Samoa.
Besluit com(2020)273