TRADE

1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 419 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust over de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor ...
Besluit com(2020)192
 
26.03.2020  EU-standpunt in het EPO-comité met betrekking tot de vaststelling van het Reglement van orde van het EPO-comité.
Besluit com(2020)116
 
08.01.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst.
Besluit com(2019)614
 
27.11.2019  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
Besluit com(2019)606
 
15.10.2019  Standpunt EU in de Raad voor de Handel in goederen van de Wereldhandelsorganisatie met betrekking tot het reglement van orde van het Comité voor handelsfacilitatie.
Besluit com(2019)469
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor de VS in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens hun Caribbean Basin Economic Recovery ...
Besluit com(2019)409
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor ontwikkelingslanden een preferentiële tariefbehandeling mogen geven aan producten van minst ontwikkelde ...
Besluit com(2019)410
 
28.08.2019  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité moet worden ingenomen over de lijst van personen die in geschillen beslechtingsprocedures als arbiter kunnen ...
Besluit com(2019)369
 
25.07.2019  EU-standpunt EPO-comité opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met Centraal-Afrika inzake vaststelling van het reglement van orde.
Besluit com(2019)347
 
25.07.2019  EU-standpunt in het EPO-comité wat de goedkeuring van de lijst van scheidsrechters betreft.
Besluit com(2019)348
 
24.07.2019  EU-standpunt in het Handelscomité krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met staten in de Stille Oceaan betreffende de wijziging van bijlagen van de ...
Besluit com(2019)346
 
22.07.2019  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2019)344
 
03.07.2019  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, met betrekking tot de vaststelling van de lijst van arbiters.
Besluit com(2019)313
 
12.06.2019  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan.
Besluit com(2019)268
 
12.06.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan.
Besluit com(2019)267
 
12.06.2019  Standpunt EU met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-2 en 2-C-3 van bijlage 2-C bij de vrijhandelsovereenkomst met Korea.
Besluit com(2019)272
 
29.04.2019  Toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan.
Besluit com(2019)204
 
26.03.2019  Standpunt EU over wijziging van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan in verband met de toetreding van Samoa en toekomstige ...
Besluit com(2019)154
 
15.03.2019  Standpunt over het Reglement van orde van het Gemengd Comité EU-Japan, het Reglement van orde van een panel, de bemiddelingsprocedure en de Gedragscode voor arbiters.
Besluit com(2019)141
 
19.12.2018  Wijziging van Verordening 428/2009 door de verlening van een algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik naar het Verenigd Koninkrijk.
Verordening com(2018)891
 
08.11.2018  Sluiting van een reeks akkoorden over compensaties in het kader van artikel XXI van de GATS i.v.m. toetreding van 13 landen tot de EU.
Besluit com(2018)733
 
05.11.2018  Standpunt EU in het Handels- en ontwikkelingscomité met de SADC-EPO-staten met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters.
Besluit com(2018)730
 
05.11.2018  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met de SADC-EPO-staten m.b.t. het reglement van orde voor het vermijden en beslechten van geschillen en de gedragscode voor arbiters.
Besluit com(2018)729
 
05.11.2018  Standpunt EU in de raad met de SADC-EPO-staten m.b.t. goedkeuring van het reglement van orde voor de Gezamenlijke Raad en het Handels- en ontwikkelingscomité.
Besluit com(2018)724
 
17.10.2018  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Vietnam.
Besluit com(2018)691
 
17.10.2018  Ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst met Vietnam.
Besluit com(2018)692
 
17.10.2018  Ondertekening van de investeringsbeschermings­­overeenkomst met Vietnam.
Besluit com(2018)694
 
10.10.2018  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2018)672
 
10.08.2018  Standpunt EU in het Comité ikv CETA mbt het opstellen van lijsten van mogelijke panelleden als bedoeld in hoofdstuk 23 en 24 van de overeenkomst.
Besluit com(2018)580
 
06.08.2018  Standpunt EU mbt een besluit van het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana en de EG (toetreding Kroatië tot de ...
Besluit com(2018)571
 
06.08.2018  Standpunt EU mbt een besluit van het EPO-comité, opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust en de EG (toetreding Kroatië tot de ...
Besluit com(2018)573
 
06.08.2018  Standpunt EU mbt een besluit van het EPO-comité, opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Centraal-Afrika (toetreding Kroatië tot de EU).
Besluit com(2018)574
 
23.07.2018  Toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan.
Besluit com(2018)546
 
14.06.2018  Standpunt in het Associatiecomité EU-Jordanië inzake wijziging van de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2018)463
 
25.05.2018  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA wat de goedkeuring van het reglement van orde van het Gemengd Comité voor de CETA en de gespecialiseerde commissies ...
Besluit com(2018)344
 
04.05.2018  Standpunt EU met betrekking tot de actualisering van bijlage III (Aanpassing) en van bijlage XVI (Overheidsopdrachten) bij de Associatieovereenkomst met Georgië.
Besluit com(2018)258
 
18.04.2018  Ondertekening van de investeringsbeschermingsovereenkomst met Singapore.
Besluit com(2018)195
 
18.04.2018  Ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst met Singapore.
Besluit com(2018)197
 
18.04.2018  Sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst met Japan.
Besluit com(2018)192
 
18.04.2018  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Singapore.
Besluit com(2018)196
 
18.04.2018  Ondertekening van de economische partnerschapsovereenkomst met Japan.
Besluit com(2018)193
 
18.04.2018  Uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in overeenkomsten tussen de EU en derde landen.
Verordening com(2018)206
 
13.12.2017  Standpunt EU in het associatieovereenkomst met Moldavië tot actualisering van de bijlage inzake financiële diensten, telecommunicatiediensten, internationale zeevaart.
Besluit com(2017)754
 
16.11.2017  Standpunt EU over aanvulling van bijlage I-A bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne en over herberekening van de afschaffing van uitvoerrechten in bijlagen I-C en ...
Besluit com(2017)663
 
09.10.2017  Standpunt EU tav wijziging van de handelsovereenkomst met Colombia en Peru mbt de lijst met Colombiaanse aanbestedende diensten overeenkomstig titel VI ...
Besluit com(2017)584
 
04.10.2017  Standpunt EU mbt het door Moldavië ingediende uitgebreide stappenplan in verband met de uitvoering van de overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten.
Besluit com(2017)564
 
13.09.2017  Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de EU.
Verordening com(2017)487
 
27.07.2017  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad Cariforum-EU voor de economische partnerschapsovereenkomst met de Cariforum-staten mbt wijziging bijlage IX, Protocol I (gebieden ...
Besluit com(2017)396
 
27.07.2017  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad Cariforum-EU met betrekking tot de opstelling van een lijst van scheidsrechters.
Besluit com(2017)399
 
19.07.2017  Standpunt EU over een besluit van het EPO-comité EG-oostelijk en zuidelijk Afrika betreffende de toetreding van Kroatië en de lijst van geassocieerde landen en gebieden.
Besluit com(2017)382