1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 445 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.02.2023  Standpunt EU tov het wijzigen de regels ten aanzien van telecommunicatiediensten van bijlage XVII bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne .
Besluit com(2023)90
 
28.11.2022  Standpunt EU in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling met Japan mbt een lijst van deskundigen en het reglement van orde voor een onderzoekspanel ikv art. 16.
Besluit com(2022)653
 
09.11.2022  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2022)582
 
31.10.2022  Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling met Centraal-Afrika.
Besluit com(2022)566
 
21.09.2022  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité EG-Faeröer betreft.
Besluit com(2022)471
 
20.09.2022  Standpunt EU in het Handelscomité met Singapore, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité.
Besluit com(2022)472
 
15.09.2022  Standpunt EU inzake uitbreiding toepassingsgebied van de regeling mbt door overheden gesteunde exportkredieten voor projecten voor duurzame energie, klimaatadaptatie en ...
Besluit com(2022)455
 
15.09.2022  Standpunt EU door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) met betrekking tot de modernisering van de regeling.
Besluit com(2022)456
 
07.06.2022  Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.
Besluit com(2022)257
 
15.02.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld.
Besluit com(2022)49
 
09.02.2022  Standpunt EU in het Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen (Icsid).
Besluit com(2022)38
 
04.11.2021  Standpunt EU op de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2021)672
 
20.10.2021  Standpunt EU over de vaststelling van de reglementen van orde van twee Speciale Comités die zijn ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst met de ...
Besluit com(2021)637
 
26.08.2021  Standpunt EU in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten over de gemeenschappelijke gedragslijn inzake de tijdelijke verlaging van de minimale ...
Besluit com(2021)498
 
11.08.2021  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2021)468
 
26.07.2021  Standpunt EU inzake herziening van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor projecten voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool.
Besluit com(2021)418
 
21.06.2021  Standpunt EU in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het ...
Besluit com(2021)314
 
31.05.2021  Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2021)268
 
12.05.2021  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over het EU verzoek om verlenging van de WTO-ontheffing voor autonome handelspreferenties tav de Westelijke Balkan.
Besluit com(2021)237
 
21.04.2021  Standpunt EU in de schriftelijke procedures over toetreden VK tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart (“ASU”).
Besluit com(2021)195
 
13.04.2021  Standpunt EU in de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2021)183
 
12.04.2021  Standpunt EU in het Handelscomité met Colombia, Peru en Ecuador aangaande wijziging een aantal besluiten ivm de toetreding van Ecuador en het bijwerken van lijsten ...
Besluit com(2021)173
 
22.03.2021  Standpunt EU in het Associatiecomité met Georgië met betrekking tot een stappenplan voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2021)132
 
11.03.2021  Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2021)114
 
27.01.2021  Standpunt EU in het Handelscomité mbt de wijziging van bijlage XII (“Overheidsopdrachten”), aanhangsel 1, bij de Handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador, ...
Besluit com(2021)27
 
17.12.2020  Standpunt EU met betrekking tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen.
Besluit com(2020)847
 
28.10.2020  Standpunt Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, inzake de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en ...
Besluit com(2020)678
 
05.10.2020  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met de SADC-EPO-staten met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV.
Besluit com(2020)633
 
24.09.2020  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité met Armenië moet worden ingenomen over de wijziging van de lijst van arbiters in geschillenbeslechtingsprocedures.
Besluit com(2020)584
 
08.09.2020  Afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten.
Verordening com(2020)496
 
14.08.2020  Toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota.
Verordening com(2020)375
 
13.08.2020  Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten mbt vaststelling van het reglement van ...
Besluit com(2020)374
 
01.07.2020  Standpunt EU in het Handelscomité met de staten in de Stille Oceaan in verband met de toetreding van Samoa.
Besluit com(2020)273
 
26.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van wijzigingen van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Overeenkomst betreft.
Besluit com(2020)267
 
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité, opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust, i.v.m. de vaststelling van de lijst van scheidsrechters.
Besluit com(2020)193
 
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust over de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor ...
Besluit com(2020)192
 
08.05.2020  EU-standpunt in het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EU m.b.t. de instelling van een Speciale Commissie diensten.
Besluit com(2020)185
 
03.04.2020  Vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen t.b.v. de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de EU.
Verordening com(2020)135
 
26.03.2020  EU-standpunt in het EPO-comité met betrekking tot de vaststelling van het Reglement van orde van het EPO-comité.
Besluit com(2020)116
 
08.01.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst.
Besluit com(2019)614
 
12.12.2019  Wijziging van Verordening 654/2014 betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels.
Verordening com(2019)623
 
27.11.2019  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
Besluit com(2019)606
 
15.10.2019  Standpunt EU in de Raad voor de Handel in goederen van de Wereldhandelsorganisatie met betrekking tot het reglement van orde van het Comité voor handelsfacilitatie.
Besluit com(2019)469
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor de VS in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens hun Caribbean Basin Economic Recovery ...
Besluit com(2019)409
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor ontwikkelingslanden een preferentiële tariefbehandeling mogen geven aan producten van minst ontwikkelde ...
Besluit com(2019)410
 
28.08.2019  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité moet worden ingenomen over de lijst van personen die in geschillen beslechtingsprocedures als arbiter kunnen ...
Besluit com(2019)369
 
25.07.2019  EU-standpunt EPO-comité opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met Centraal-Afrika inzake vaststelling van het reglement van orde.
Besluit com(2019)347
 
25.07.2019  EU-standpunt in het EPO-comité wat de goedkeuring van de lijst van scheidsrechters betreft.
Besluit com(2019)348
 
24.07.2019  EU-standpunt in het Handelscomité krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met staten in de Stille Oceaan betreffende de wijziging van bijlagen van de ...
Besluit com(2019)346
 
22.07.2019  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2019)344