1.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 292 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.07.2020  ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021.
com(2020)300
 
03.05.2018  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2018)322
 
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Werkdocument Europese Commissie com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514
 
30.09.2015  Gewijzigde begroting nr. 7 bij de begroting 2015 Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)485
 
15.07.2015  Ontwerp gewijzigde begroting nr. 6 - trustfondsen van de unie voor externe acties bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische ...
Besluit com(2015)351
 
24.06.2015  Algemene begroting van de EU voor 2016.
Vaststelling begroting EU com(2015)300
 
13.05.2015  Gewijzigde begroting nr. 5 bij de begroting 2015 het hoofd bieden aan de migratiedruk.
Vaststelling begroting EU com(2015)241
 
15.04.2015  Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2015 om het overschot van het begrotingsjaar 2014 erin op te nemen.
Vaststelling begroting EU com(2015)160
 
15.04.2015  Ontwerp gewijzigde algemene begroting 2015 nr. 4 ivm het voorstel voor terbeschikkingstelling van middelen uit het solidariteitsfonds voor Roemenië, Bulgarije en Italië.
Vaststelling begroting EU com(2015)161
 
13.01.2015  Ontwerp-gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2015 in verband met het voorstel voor een Europees fonds voor strategische investeringen.
Vaststelling begroting EU com(2015)11
 
27.11.2014  Ontwerpbegroting voor 2015.
Vaststelling begroting EU com(2014)723
 
17.10.2014  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2014)648
 
08.09.2014  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2014)565
 
28.05.2014  Mobiliseren van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014.
Besluit com(2014)328
 
11.02.2014  Aanpassing begroting nr. 1 bij de begroting voor 2014, afdeling III – Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2014)78
 
03.10.2013  Wijziging begroting nr. 9 bij algemene begroting 2013, afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2013)691
 
25.09.2013  Gewijzigde begroting nr. 8 (DAB2 bis) bij de begroting 2013, Afdeling III - Commissie.
Internationale overeenkomst com(2013)669
 
25.07.2013  Wijziging begroting nr. 7 bij algemene begroting 2013, afdeling III - Commissie.
Internationale overeenkomst com(2013)557
 
10.07.2013  Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2013.
Vaststelling begroting EU com(2013)518
 
28.06.2013  Ontwerp algemene begroting voor de EU voor het financiële jaar 2014.
Vaststelling begroting EU com(2013)450
 
02.05.2013  Aanpassing begroting Nr. 5 begroting 2013, sectie III - Europese Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2013)258
 
29.04.2013  Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2013, Afdeling III - Commissie, Afdeling IV - Hof van Justitie van de EU.
Vaststelling begroting EU com(2013)254
 
15.04.2013  Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2013.
Vaststelling begroting EU com(2013)224
 
27.03.2013  Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2013, Afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2013)183
 
18.03.2013  Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2013, Afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2013)156
 
23.11.2012  ONTWERP van algemene begrotingvan de EUvoor het begrotingsjaar 2013 - Algemene inleiding- Algemene staat van ontvangsten- Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per ...
Vaststelling begroting EU com(2012)716
 
23.10.2012  Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2012, Afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2012)632
 
19.09.2012  Gewijzigde begroting nr. 5 bij de begroting 2012, Afdeling III – Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2012)536
 
27.07.2012  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2012/001 IE/Talk Talk, Ierland.
Besluit com(2012)423
 
16.07.2012  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2011/009 NL/Gelderland Bouw (afdeling 41, Nederland).
Besluit com(2012)395
 
20.06.2012  Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2012, Afdeling III – Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2012)340
 
25.05.2012  Algemene begroting van de EU voor 2013 : - Afdeling 1 : Europees Parlement - Afdeling 2 : Europese Raad en Raad - Afdeling 3 : Commissie - Afdeling 4 : Hof van Justitie ...
Vaststelling begroting EU com(2012)300
 
16.04.2012  Ontwerp begroting 2012 Nr. 3, staat van uitgaven afdeling III – Commissie.
Verslag com(2012)181
 
16.03.2012  Gewijzigde begroting nr. 2 voor 2012 voor uitgaven afdeling III – Commissie.
Verslag com(2012)125
 
27.01.2012  Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2012, Afdeling III - Commissie.
Verslag com(2012)31
 
21.11.2011  Gewijzigde begroting nr. 7 betreffende uitgaven Europese Commissie 2011.
Verslag com(2011)796
 
18.10.2011  Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2011, Afdeling III - Commissie.
Verslag com(2011)674
 
29.06.2011  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.
Verordening com(2011)398
 
29.06.2011  Stelsel van eigen middelen van de EU.
Besluit com(2011)510
 
22.06.2011  Gewijzigde begroting nr. 5 bij de begroting 2011, Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbeschermingAfdeling X - Europese dienst voor extern optreden.
Verslag com(2011)374
 
17.06.2011  Gewijzigde begroting nr. 4 bij de begroting 2011, Afdeling III - Commissie.
Verslag com(2011)375
 
26.05.2011  Ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012.
Vaststelling begroting EU com(2011)300
 
15.04.2011  Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2011, Afdeling III - Commissie.
Verslag com(2011)219
 
25.03.2011  Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2011, Afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2011)154
 
25.03.2011  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2011)155
 
14.01.2011  Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2011, Afdeling III - Commissie.
Vaststelling begroting EU com(2011)9
 
22.12.2010  Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie.
Verordening com(2010)815
 
26.11.2010  Ontwerp van algemene begroting 2011 staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling.
Vaststelling begroting EU com(2010)750