Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU) - 1 juli 2022

vrijdag 1 juli 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluiten bij: 35925 IX - Vaststelling begroting Financiën en Nationale Schuld 2022

Besluiten bij: 36100 IX - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

Besluiten bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Besluiten bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Overige besluiten: